Dzisiaj: 2024-05-23, imieniny: Emilia, Iwona

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO W 2017 ROKU.

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO W 2017 ROKU.

Informuje się, iż producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów rolnych położonych na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn, składają wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości kwoty zwrotu określonej na 2017 rok w dwóch terminach.

Pierwszy termin

Od dnia 1 lutego 2017 roku do 28 lutego 2017 roku producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędu w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku t.j. od 1 sierpnia 2016 do 31 stycznia 2017 roku.

Drugi termin

Od dnia 1 sierpnia 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego  w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku tj. od 1 lutego 2017 roku do 31 lipca 2017 roku.

Limit za 1 ha użytków rolnych wynosi 86,00 zł.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł. za 1 litr oleju.

Dane niezbędne do wypełnienia wniosku:

  1. imię i nazwisko,
  2. nr dowodu osobistego,
  3. PESEL,
  4. NIP (w przypadku podmiotów obowiązanych do posiadania NIP), numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
  5. Miejsce zamieszkania i adres/ siedziba i adres producenta rolnego
  6. Wielkość powierzchni użytków rolnych
  7. Numer konta bankowego (w przypadku zwrotu podatku na rachunek bankowy).

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – dołączyć oświadczenie, że w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego – spółka nie była i nie jest w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz nie znajduje się w stanie upadłości. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (nie dotyczy współmałżonków). Zgoda wyrażona we wniosku w rubryce VIII. Wnioski składa się w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Szczebrzeszynie pok. Nr 10 w terminach od 1 lutego 2017 roku do 28 lutego 2017 roku oraz od 1 sierpnia 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku w godzinach 7.30 do 15.30. (wtorki od 8.00 do 16.00). Informacje telefoniczne udzielane są pod numerem  84 621095 wew. 330.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.