Dzisiaj: 2024-04-23, imieniny: Jerzy, Wojciech, Idzi

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XXVIII Sesja Rady Miejskiej

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 r. /wtorek/ o godz. 9.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski. 
 6. Informacja o działalności Miejskiego Domu Kultury w 2016r. – założenia na 2017r.
 7. Projekt programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017r.
 8. Problematyka kultury fizycznej i  sportu na terenie gminy Szczebrzeszyn.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  c) rozpatrzenia skargi na działalność Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie i Przedszkola Samorządowego w Szczebrzeszynie,
  d) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów,
  e) wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  f) ustalenia ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,
  g) wprowadzenia zmian w uchwale  budżetowej na 2017 rok,
 11. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.