Dzisiaj: 2024-04-23, imieniny: Jerzy, Wojciech, Idzi

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > „Na Własne Konto”

„Na Własne Konto”

Uczniowie Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie uczestniczyli w realizacji projektu edukacji ekonomicznej „Na Własne Konto” Fundacji Europejski Rozwój Wsi i  Rolnictwa.

W pierwszym etapie gimnazjaliści poznawali zasady rządzące rynkiem pracy, sposoby funkcjonowania przedsiębiorstw oraz korzyści, jakie płyną z oszczędzania. W formie gier i zabaw edukacyjnych młodzież przyswajała pojęcia ekonomiczne, definiowała cechy osoby przedsiębiorczej oraz uczyła się rozpoznawać swoje kompetencje i ich przydatność w kontekście przyszłej pracy zawodowej. W czasie warsztatów uczniowie kształtowali zdolności negocjacyjne i umiejętność współpracy.

Uczniowie poznali warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby założyć firmę. W ramach ćwiczeń poznawali zasady tworzenia biznesplanu oraz zakładali wirtualne firmy produkujące zabawki i książki. Gimnazjaliści poznali  korzyści i zagrożenia wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej.

W module, zatytułowanym „Pieniądze i bankowość”, młodzież poznawała zadania banku komercyjnego oraz najważniejszych produktów bankowych. W czasie warsztatów gimnazjaliści posługiwali się pojęciami ekonomicznymi: barter, pieniądz, pieniądz elektroniczny, bank, depozyt, kredyt. Uświadomili sobie także korzyści z usług bankowych oraz rolę banku centralnego w gospodarce. Co ważne, uczniowie kształtowali też umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych oraz postawy odpowiedzialności za własne wybory.

Poznawali produkty bankowe dla oszczędzających. Wskazywano korzyści wynikające z oszczędzania w banku. Uczniowie posługiwali się pojęciami ekonomicznymi: budżet, nadwyżka, deficyt, oszczędzanie i inwestowanie.

Projekt obejmował wizytę w banku komercyjnym PKO SA, II Oddział w Zamościu oraz wizytę w zakładzie przedsiębiorcy. W banku uczniowie poznali historię bankowości, systemy bankowe w Polsce, zadania banków komercyjnych, rozwój usług mobilnych w bankowości, praktyczne zastosowanie i funkcje aplikacji mobilnej PeoPay oraz zasady działania płatności zbliżeniowej HCE. Gimnazjaliści mieli też możliwość obejrzenia skarbca banku. Uczniom zostały zaprezentowane sposoby identyfikowania autentyczności banknotów oraz wzór nowego banknotu, który znajdzie się wkrótce w obiegu. Dla młodzieży został przygotowany też quiz wiedzy o bankowości. Uczniowie, którzy nie popełnili żadnego błędu, otrzymali nagrody. Na zakończenie wizyty wszyscy uczestnicy otrzymali Certyfikat potwierdzający udział w spotkaniu edukacyjnym poświęconym rozwojowi bankowości w Polsce i nowoczesnym formom płatności.

W trakcie  wizyty u lokalnego przedsiębiorcy zajmującego się skupem zbóż młodzież miała możliwość poznania mechanizmów rynkowych mających zastosowanie w tego typu działalności.

W drugim etapie projektu ekonomicznego „Na Własne Konto” uczniowie wykonywali zadanie polegające na opracowaniu modelu biznesowego przedsięwzięcia w lokalnej społeczności. Drugi etap zakończył się konkursem projektowym. Zadaniem uczniów było opracowanie pracy konkursowej na temat: „ Model biznesowy przedsięwzięcia w lokalnej społeczności”.

Wszyscy uczniowie uczestniczący w realizacji projektu otrzymali dyplomy oraz drobne upominki a najbardziej wyróżniający się otrzymali nagrody.

      

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.