Dzisiaj: 2024-06-17, imieniny: Albert, Ignacy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczebrzeszyn na lata 2016-2023.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczebrzeszyn na lata 2016-2023.

Burmistrz Szczebrzeszyna serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczebrzeszyn na lata 2016-2023. Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. o godz. 11.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Tematyka spotkania obejmuje: prezentację obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Szczebrzeszyn, prezentację celów i propozycji kierunków działań dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji, finansowanie projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz podstawowe zasady aplikowania do działania 13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich w ramach RPO WL 2014-2020, a także założenia projektów rewitalizacyjnych zgłoszonych w ramach „Karty projektu rewitalizacyjnego”. Ponadto podczas spotkania planowane są warsztaty planowanie partycypacyjne pozwalające na zidentyfikowanie projektów głównych i uzupełniających do realizacji na terenie obszaru rewitalizacji.

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele firmy EuroCompass Sp. z o.o.: Ryszard Boguszewski, Ewelina Borowiec.

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.