Dzisiaj: 2024-02-28, imieniny: Roman, Ludomir

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XXXI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 19 maja 2017 r. (piątek) o godz. 10.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 
Proponowany  porządek  obrad :

1.      Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.

5.      Interpelacje, zapytania i  wnioski.

6.      Plany remontowe placówek oświatowych na terenie gminy Szczebrzeszyn.

7.      Informacja o stanie bezrobocia na terenie gm. Szczebrzeszyn – planowane prace interwencyjne.

8.      Ocena stanu estetycznego i utrzymanie czystości w gminie.

9.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

10.  Podjęcie uchwał  w sprawie:

a)      wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości gruntowych położonych w Szczebrzeszynie,

b)      rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Szczebrzeszyna z wykonania budżetu za 2016r.

c)      udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szczebrzeszyna z tytułu wykonania budżetu za 2016r.

d)      wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

e)      wprowadzenia zmian w uchwale  budżetowej na 2017 rok.

11.  Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.

12.  Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.

 

13.  Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

w Szczebrzeszynie

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.