Dzisiaj: 2024-06-17, imieniny: Albert, Ignacy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XXXII Sesja Rady Miejskiej

XXXII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 10.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym – propozycje placówek oświatowych i OPS.
 7. Harmonogram planowanych imprez dla mieszkańców gminy w okresie wakacyjnym, koszty organizacji imprez.
 8. Informacja o liczbie zatwierdzonych oddziałów i ich liczebności oraz liczbie zatrudnionych nauczycieli w szkołach.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  b) uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczebrzeszyn”,
  c) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  d) wprowadzenia zmian w uchwale  budżetowej na 2017 rok,
  e) zmiany uchwały Nr XXX/210/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zwierzyniec w związku z udziałem Gminy Szczebrzeszyn w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu.
 11. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej w Szczebrzeszynie

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.