Dzisiaj: 2024-04-22, imieniny: Kazimierz, Łukasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XXXIII Sesja Rady Miejskiej

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 25 lipca 2017 r. (wtorek) o godz. 9.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Przygotowanie organizacyjne gminy do dożynek gminnych.
 7. Analiza informacji na temat zarządzania kryzysowego na terenie gminy.
 8. Informacja o wykorzystaniu zalet turystycznych gminy, funkcjonowanie strony internetowej Urzędu Miejskiego.
 9. Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Bodaczowie.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) zmiany nazwy ulicy w Szczebrzeszynie,
  b) wprowadzenia zmian w uchwale  budżetowej na 2017 rok,
 12. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej w Szczebrzeszynie.

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.