Dzisiaj: 2024-04-22, imieniny: Kazimierz, Łukasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie informuje

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie informuje

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ( 500 +) na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 01-10-2017 r. do 30-09-2018 r. będą wydawane od dnia 01-08-2017r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym (nakaz podatkowy za 2016 rok do wgladu)
 • zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia oraz dochodach netto za drugi miesiąc pracy- WYŁĄCZNIE dla osób, które podjęły zatrudnienie po roku 2016 ( dochód uzyskany art. 7 ust. 3 ustawy),
 • kopie dokumentów potwierdzających utratę zatrudnienia ( np. świadectwo pracy, umowa zlecenia, umowa o dzieło)
 • kopia wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację oraz wysokość zasądzonych alimentów,
 • zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności wyegzekwowanych alimentów lub zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka,
 • oświadczenie o wysokości stypendium szkolnego/studenckiego pobranego w 2016r.

 

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłków rodzinnego na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 01-11-2017r. do 31-10-2018r. będą wydawane od dnia 01-08-2017r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym (nakaz podatkowy za 2016 rok do wglądu)
 • zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia oraz dochodach netto za drugi miesiąc pracy- WYŁĄCZNIE dla osób, które podjęły zatrudnienie po roku 2016 ( dochód uzyskany art. 7 ust. 3 ustawy),
 • kopie dokumentów potwierdzających utratę zatrudnienia ( np. świadectwo pracy, umowa zlecenia, umowa o dzieło)
 • kopia wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację oraz wysokość zasądzonych alimentów,
 • zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności wyegzekwowanych alimentów lub zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka,
 • oświadczenie o wysokości stypendium szkolnego/studenckiego pobranego w 2016r.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 01-08-2017r.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane osoby wnioskującej, w tym: imię, nazwisko, PESEL,
 • dane dzieci pozostających na utrzymaniu w tym: imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny
 • oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym – stan za 2016r. ( nakaz podatkowy za 2016r. do wglądu),
 • zaświadczenie komornika o wyegzekwowanych alimentach w 2016r.
 • zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
 • kopie dokumentów potwierdzających utratę zatrudnienia ( świadectwa pracy, umowa zlecenie, o dzieło),
 • zaświadczenie pracodawcy o dochodach netto za drugi pełny miesiąc pracy ( w przypadku dochodu uzyskanego po roku 2016 będącego podstawą do ustalenia uprawnień do świadczeń alimentacyjnych)
 • kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację oraz wysokość zasądzonych alimentów,
 • oświadczenie lub zaświadczenie szkoły dla dziecka, które ukończyło 18 rok życia.

Uwaga
PROSIMY O SKŁADANIE KOMPLETNYCH  WNIOSKÓW, CO SKRÓCI CZAS OCZEKIWANIA NA WYDANIE DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ŚWIADCZENIE.

Godziny przyjmowania wniosków /Pokój nr 21/:

 • PONIEDZIAŁEK  od 9.00 do 14.00, 
 • WTOREK od 10.00 do 16.00
 • ŚRODA od 9.00 do 14.00
 • CZWARTEK od 9.00 do 14.00
 • PIĄTEK od 9.00 do 14.00
drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.