Dzisiaj: 2024-04-18, imieniny: Alicja, Bogusław

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 27 września 2017 r. (środa) o godz. 10.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 

Proponowany  porządek  obrad :

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Ocena zarządzania usługami komunalnymi w I półroczu 2017r.
 7. Przedłożenie sprawozdania o przeprowadzonych przetargach w I półroczu 2017r. (zbycie nieruchomości, roboty budowlane, świadczenie usług, itp.)
 8. Zapoznanie się z projektami organizacji życia kulturalno – oświatowego dla mieszkańców w okresie jesienno – zimowym.
 9. Informacja o bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie.
 10. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017r.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał  w sprawie:
 1. podziału Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów,
 2. podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 4. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
 5. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 6. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie do prowadzenia postępowań dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom,
 7. ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom,
 8. zmiany statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie.

13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

14. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.

15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

w Szczebrzeszynie

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.