Dzisiaj: 2024-04-16, imieniny: Cecylian, Bernadeta

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Miejskiej

zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 30 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 9.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 

Proponowany  porządek  obrad :

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Określenie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018r. – wstępne założenia.
 7. Opieka nad miejscami pamięci narodowej – sprawozdanie.
 8. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
 9. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej oraz pracowników zobowiązanych do ich złożenia za 2016 rok.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał  w sprawie:
 1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 2. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Szczebrzeszynie na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele Św. Mikołaja w Szczebrzeszynie, wpisanym do rejestru zabytków,
 3. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017,
 4. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018r.
 5. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Szczebrzeszyn na 2018r.
 6. określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
 7. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
 8. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

12. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.

13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.

14. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

w Szczebrzeszynie

 

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.