Dzisiaj: 2024-05-19, imieniny: Piotr, Iwa

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > inwestycje realizowane przez gminę Szczebrzeszyn w roku 2017 (część 1)

inwestycje realizowane przez gminę Szczebrzeszyn w roku 2017 (część 1)

Szczebrzeszyn

Wykonano przebudowę ul. Nowej w Szczebrzeszynie, na odcinku o długości ok. 420 m. W zakresie prac wymieniono okrawężnikowanie, wjazdy do posesji oraz wykonano nawierzchnię asfaltową. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z w Zamościu. Wartość inwestycji: 241 000 zł.

Kawęczyn

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 32110L w miejscowości Kawęczyn.  Zrealizowano kolejny odcinek budowy chodnika o długości 450 m bieżących wraz z przepustami drogowymi. Wykonawcą robót była Firma F.B.S.Z. Sławomir Zdunek z Panasówki. Wartość inwestycji: 120 000 zł.

Szczebrzeszyn

Wykonano przebudowę odcinka drogi gminnej Szczebrzeszyn-Kawęczyn (ul. Sadowa, dawne wysypisko) o długości 2,05 km. W ramach robót powstała nawierzchnia asfaltowa, na podbudowie z tłucznia. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z w Zamościu. Wartość inwestycji: 536 634 zł.

Kawęczynek

Utwardzono tłuczniem drogę dojazdową do gruntów rolnych, na odcinku ok. 900 m, w miejscowości Kawęczynek. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o. o. Wartość inwestycji: 70 000 zł.

Wielącza

Wykonano przebudowę dachu Szkoły Podstawowej w Wielączy. W ramach prac wymienione zostało pokrycie dachu, wraz z orynnowaniem. Wykonawcą prac był Zakład Ogólnobudowlany Adam Strumidło, Płoskie. Wartość inwestycji: 90 000 zł.

 

Szczebrzeszyn

W ramach przebudowy węzła komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie, zlikwidowany został podziemny skład opału pod parking dla autobusów i samochodów osobowych. Wykonawcą robót była Firma FBSZ Sławomir Zdunek Panasówka. Wartość zadania: 149 000 zł

 

Kawęczyn

W ramach modernizacji drogi dojazdowej do miejscowości Kawęczynek, wykonana została nawierzchnia asfaltowa na odcinku o długości ok. 600m. Wykonawcą robót była Firma Sadex Janusz Sad Zamość. Wartość inwestycji: 150 000 zł.

 

Szczebrzeszyn

Prowadzone są prace przy przebudowie i adaptacji budynków usługowych na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Szczebrzeszynie, przy Placu Tadeusza Kościuszki. Zakres robót obejmuje wykonanie pokrycia dachowego z orynnowaniem, docieplenie budynku, wykonanie instalacji grzewczej z kotłownią gazową, instalacji elektrycznej, zainstalowanie klimatyzacji oraz przebudowę wewnętrzną, stosowną do wymogów biblioteki miejskiej. Budynek zostanie oddany do użytku 15 listopada 2017r. Wykonawcą robót jest Firma Budowlana Jan Pikuta z Biłgoraja. Wartość inwestycji to ok. 700 000 zł.

 

Szczebrzeszyn

Wykonano przebudowę pomieszczeń w budynku ratusza po byłej Bibliotece Miejskiej, dla potrzeb stworzenia muzeum zabytkowych zegarów. Wykonawcą prac była Firma URB Leszek Gryba ze Szczebrzeszyna. Wartość inwestycji: 45 000 zł.

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.