Dzisiaj: 2024-05-23, imieniny: Emilia, Iwona

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > sesja rady miejskiej

sesja rady miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 27 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 12.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 

Proponowany  porządek  obrad :

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2017 rok.
 7. Sprawozdanie z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2017 rok.
 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2018 rok.
 9. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał  w sprawie:
 1. uchwalenia budżetu na rok 2018,
 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok,
 3. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
 4. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

12. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.

13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.

14. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

w Szczebrzeszynie

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.