Dzisiaj: 2024-06-17, imieniny: Albert, Ignacy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > „Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Kątach Pierwszych”

„Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Kątach Pierwszych”

Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach Pierwszych zrealizowała zadanie pt. „Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Kątach Pierwszych”  w ramach projektu grantowego pt. „Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD poprzez remonty i modernizacje obiektów infrastruktury społecznej” realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych dotyczących budynku dawnej remizy OSP w Kątach Pierwszych i jego adaptacji do pełnienia funkcji ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej. Prace obejmowały wykonanie remontu dwóch pomieszczeń wewnątrz budynku świetlicy, pomieszczenia socjalnego i sali wraz ze sceną. Zakres prac dotyczył: podłóg , ścian i wymiany drzwi.

Koszt zrealizowanego zadania: 49 985 zł dofinansowanie: 44 946 zł

Poniżej krótka fotorelacja: 

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.