Dzisiaj: 2024-06-21, imieniny: Alicja, Alojzy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XLIV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XLIV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się  w dniu 27 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 9.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 

Proponowany  porządek  obrad :

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym – propozycje placówek oświatowych i Ośrodka Pomocy Społecznej.
 7. Harmonogram planowanych imprez dla mieszkańców gminy w okresie wakacyjnym, koszty organizacji imprez.
 8. Informacja o liczbie zatwierdzonych oddziałów i ich liczebności oraz liczbie zatrudnionych nauczycieli w szkołach.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał  w sprawie:
 1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 2. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 3. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego,
 4. udzielenia pomocy finansowej  Gminie Zwierzyniec w związku z udziałem Gminy Szczebrzeszyn w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu,
 5. udzielenia pomocy finansowej Gminie Sułów  w związku z udziałem Gminy Szczebrzeszyn w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rozłopach,
 6. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
 7. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 8. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Szczebrzeszyna.

11. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.

12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.

13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

w Szczebrzeszynie

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.