Dzisiaj: 2024-04-16, imieniny: Cecylian, Bernadeta

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Realizacja  projektu pn.  „ Zagospodarowanie terenu działki numer ewidencyjny 1509 w Szczebrzeszynie na cele turystyczno-rekreacyjne”

Realizacja  projektu pn.  „ Zagospodarowanie terenu działki numer ewidencyjny 1509 w Szczebrzeszynie na cele turystyczno-rekreacyjne”

Gmina  Szczebrzeszyn w odpowiedzi na  ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „ Nasze Roztocze ” konkurs Nr 4/2017 z dnia 30.11.2017 roku            złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację projektu pn: „Zagospodarowanie terenu działki numer ewidencyjny 1509 w Szczebrzeszynie”.

Projekt  został  oceniony  jako  zgodny  z  Lokalną Strategią Rozwoju dla LGD „ Nasze Roztocze ”  i otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w zakresie innym, niż podejmowanie działalności gospodarczej ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy  Nr 00562-6935-UM0311311/18  z dnia 18 kwietnia 2018 roku zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa  a gminą Szczebrzeszyn otrzymamy 245 058,00 zł dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania.

Celem projektu  jest poprawa atrakcyjności turystycznej Szczebrzeszyna poprzez utworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje wykonanie: placu zabaw wraz z wyposażeniem, siłowni zewnętrznej wraz z wyposażeniem, strefy street workout z wyposażeniem, placu do gier wraz z wyposażeniem, chodników i dojść, ścieżki rowerowej, montaż stojaków na rowery, ławek i koszy oraz zagospodarowanie zieleni – nasadzenia.

Obecnie trwają prace przy realizacji zadania .

Termin zakończenia – 28 wrzesień 2018 rok.

pastedGraphic.png

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.