Dzisiaj: 2024-04-22, imieniny: Kazimierz, Łukasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > sesja rady miejskiej

sesja rady miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XLVI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się  w dniu 30 sierpnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad :

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Ocena stopnia przygotowania placówek oświatowych do pracy w roku szkolnym 2018/2019.
 7. Ocena przebiegu inwestycji w gminie – określenie źródeł ich finansowania.
 8. Analiza informacji o funkcjonowaniu Stowarzyszeń do których przynależy gmina Szczebrzeszyn.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał  w sprawie:
 1. utworzenia odrębnych obwodów głosowania,
 2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
 3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 4. udzielenia pomocy finansowej Gminie Zwierzyniec w związku z udziałem Gminy Szczebrzeszyn w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu,
 5. udzielenia pomocy finansowej Gminie Sułów w związku z udziałem Gminy Szczebrzeszyn w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rozłopach,
 6. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
 7. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

11. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.

12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.

13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

w Szczebrzeszynie

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.