Dzisiaj: 2024-05-23, imieniny: Emilia, Iwona

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Projekty UE > ”Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”

”Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”

Szybki i prosty sposób załatwiania spraw urzędowych.

Już wkrótce szybko i sprawnie będziemy mogli załatwić sprawy urzędowe w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie, nie tylko poprzez wykorzystanie elektronicznej skrzynki podawczej, ale także poprzez dostępne e-usługi m.in. w takich dziedzinach jak urbanistyka, sprawy obywatelskie, działalność gospodarcza, podatki i opłaty. W dniu 11.10.2018 zawiązało się partnerstwo pomiędzy ośmioma gminami z woj. lubelskiego: Gminą  Szczebrzeszyn, Gminą Nielisz, Gminą Zwierzyniec, Gminą Łabunie, Gminą Krasnobród, Gminą Serniki, Gminą Michów i Gminą Chodel, w celu wspólnej realizacji projektu Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom. 

W dniu 26 czerwca 2018r.  w Urzędzie Wojewódzkim  w Lublinie została  podpisała umowa o dofinansowanie projektu pn. ”Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”. Projekt realizowany będzie w ramach Osi Priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Planowany okres zakończenia projektu przypada na grudzień 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 7 190 248,99 zł. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 6 111 711,63 zł co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. 

Gmina Szczebrzeszyn jako Partner projektu na realizację zadania poniesie koszty całkowite w kwocie 1 468 429,03 zł.

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.