Dzisiaj: 2024-04-15, imieniny: Ludwina, Wacława

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XLVII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XLVII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się  w dniu 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 10.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 

Proponowany  porządek  obrad :

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Przedłożenie sprawozdania  o przeprowadzonych przetargach w I półroczu 2018r. (zbycie nieruchomości, roboty budowlane, świadczenie usług, itp.).
 7. Zapoznanie się z projektami organizacji życia kulturalno – oświatowego dla mieszkańców w okresie jesienno – zimowym.
 8. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2018r.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał  w sprawie:
 1. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Szczebrzeszyn,
 2. zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Szczebrzeszyn,
 3. przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania,
 4. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
 5. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 1. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 2. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

w Szczebrzeszynie

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.