Dzisiaj: 2024-07-24, imieniny: Kinga, Krystyna

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZAMOJSKIEGO W 2019 ROKU

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZAMOJSKIEGO W 2019 ROKU

Na mocy Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zamojskiego działają 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomoc prawną mogą otrzymać mieszkańcy powiatu. Punkty mieszczą się w budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu, przy ul. Przemysłowej 4.

W budynku zapewniony jest dostęp do punktów także osobom niepełnosprawnym.

Od 1 stycznia 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Warunkiem udzielenia porady jest złożenie przez osobę uprawnioną pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

 • I punkt prowadzony przez adwokatów: I piętro, pokój 118;
  Poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30 – 11:30;
  Wtorek 8:00 – 12:00;
  Tel.: 084 5300933
 • II punkt prowadzony przez radców prawnych: I piętro, pokój 118;
  Poniedziałek, środa, czwartek, piątek 11:30 – 15:30;
  Wtorek 12:00 – 16:00;
  Tel.: 084 5300933
 • III, IV punkt prowadzony przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, ul. Gospodarcza 26. I piętro, pokój 124;
  Poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:30 – 15:30;
  Wtorek w godz. 8:00 – 16:00;
  Tel.: 084 5300934

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście przez radcę prawnego.

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się wyłącznie telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu 602 66 44 24. Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 roku obejmuje:

 • Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.
 • Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.
 • Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 • Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji.
 • Przekazanie osobie uprawnionej informacji o innych jednostkach nieodpłatnego poradnictwa.

Do pobrania:

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZAMOJSKIEGO /docx/

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.