Dzisiaj: 2024-04-23, imieniny: Jerzy, Wojciech, Idzi

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > IV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

IV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że IV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się  w dniu 6 marca 2019 r. (środa) o godz. 10.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  b) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  c) w sprawie nawiązania współpracy Gminy Szczebrzeszyn z Radą Żwyrka (Ukraina),
  d) w sprawie ustalenia odrębnych obwodów głosowania,
  e) w sprawie zmiany uchwały Nr III/39/2019 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.