Dzisiaj: 2024-04-25, imieniny: Mark, Jarosław

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > realizacja projektu pn. „budowa kanalizacji  sanitarnej w szczebrzeszynie – iv etap”

realizacja projektu pn. „budowa kanalizacji  sanitarnej w szczebrzeszynie – iv etap”

Gmina Szczebrzeszyn realizuje projekt pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SZCZEBRZESZYNIE – IV ETAP”. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i wydajności systemu kanalizacji oraz poprawa jakości obsługi w ramach gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szczebrzeszyn .

Z wybudowanej sieci kanalizacyjnej będzie mogła skorzystać większa liczba gospodarstw domowych a poziom świadczonych usług zostanie zwiększony i rozszerzony  (poprzez system eBOK, zakup nowoczesnych wodomierzy z funkcją radiowego odczytu, zakup urządzeń do pomiaru ilości i jakości ścieków). Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków zwiększy się z 27% do ok. 37%. Wzrost ilości podłączeń do sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy zapewni lepszy dostęp do tych usług, a tym samym doprowadzi do wyrównania różnic w dostępie do infrastruktury technicznej. Realizacja projektu doprowadzi do poprawy jakości środowiska przyrodniczego regionu i jego racjonalnego wykorzystania przez gospodarkę, a tym samym do rozwoju gospodarczego i poprawy warunków życia mieszańców.

Budowa sieci kanalizacyjnej obejmuje  następujące ulice: Błonie, Boczna, Sadowa, Klinowa, Gorajska, Frampolska, Sas Jaworskiej, Górna, Słoneczna, Lubelska, Zamojska i Nadrzeczna.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Osi 6: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 6.4  Gospodarka wodno-ściekowa. Całkowita wartość projektu wynosi 7 921 329,99 zł. Zgodnie z umową z dnia 17 maja 2018 roku zawartą z Województwem Lubelskim Gmina Szczebrzeszyn otrzymała 3 694 898,50 zł dofinansowania na realizację zadania.

Okres realizacji:

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 16-04-2019 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 31-08-2019 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 30-09-2019 r.

pastedGraphic.png

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.