Dzisiaj: 2024-07-23, imieniny: Bogna, Apolinary

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > VIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

VIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że VIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się  w dniu 18 września 2019 r. (środa) o godz. 09.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja inwestycyjna o przygotowaniu placówek oświatowych do pracy w roku szkolnym 2019/2020.
 6. Informacja o przebiegu realizacji  inwestycji w gminie.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach w I półroczu 2019 roku.
 8. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019r.
 9. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  b) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  c) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usługi publicznego transportu zbiorowego i określenia linii komunikacyjnych do objęcia dopłatą wynikającą z Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
  e) w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej,
  f) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie,
  g) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie,
  h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia,
  i) w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczebrzeszynie i nadania mu statutu,
  j) w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Szczebrzeszynie na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku na cmentarzu parafialnym w Szczebrzeszynie, wpisanym do rejestru zabytków,
  k) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  l) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  m) w sprawie wyboru ławników.
 10. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w Szczebrzeszynie 

Transmisja na żywo – 18 września 2019 r., godz. 09:00.

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.