Dzisiaj: 2024-07-24, imieniny: Kinga, Krystyna

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie „Chrząszczowy Gród” z siedzibą w Szczebrzeszynie przy ul. Sądowej 3, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

  1. wykonanie i montaż 4 tablic informacyjnych oraz opracowanie graficzne i wydruk map z przebiegiem ścieżki przyrodniczo – historycznej Szczebrzeszyn – Kawęczynek
  2. na uzupełnienie i odnowienie oznakowania sieciowej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Szczebrzeszyn realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Stowarzyszenia : Stowarzyszenie „Chrząszczowy Gród” ul. Sądowa 3, 22-460 Szczebrzeszyn, z dopiskiem OFERTA,do dnia16 września 2019 roku. W przypadku przesłania za pośrednictwem placówki pocztowej liczy się data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.