Dzisiaj: 2024-07-24, imieniny: Kinga, Krystyna

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie „Chrząszczowy Gród z siedzibą w Szczebrzeszynie przy ul. Sądowej 3, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację projektu: “Wykonanie 2 miejsc postojowych” na terenie Gminy Szczebrzeszynrealizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Załączniki do pobrania:

Formularz ofertowy należy złożyć osobiście lub przesłać  na adres Stowarzyszenia: Stowarzyszenie „Chrząszczowy Gród” ul. Sądowa 3, 22-460 Szczebrzeszyn,  w zaklejonej kopercie z dopiskiem OFERTA, do dnia 11 października 2019 roku. W przypadku przesłania za pośrednictwem placówki pocztowej liczy się data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.