Dzisiaj: 2023-10-02, imieniny: Teofil, Dinozja

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Informator turystyczny > centrum muzealno-edukacyjne

centrum muzealno-edukacyjne

Zakończyły się prace nad przebudową Centrum Muzealno-Edukacyjnego w Szczebrzeszynie wraz z amfiteatrem. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Osi 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. Wartość robót ogółem to 2 155 510,80 ( w tym: dofinansowanie z UE – 1 442 566,97 (85%), dotacja celowa z budżetu państwa 169 713,76 (10%), wkład własny łącznie – 543 230, 07).

Celem głównym projektu było wykorzystanie wewnętrznego potencjału obszaru do rozwoju gospodarczego w oparciu o lokalne zasoby i podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz całej gminy Szczebrzeszyn.

Zakres projektu obejmował utworzenie Centrum Muzealno-Edukacyjnego w Szczebrzeszynie wraz z amfiteatrem poprzez przebudowę zdegradowanego budynku (dawnego sądu grodzkiego przy ul. Sądowej 13 w Szczebrzeszynie). W ramach projektu wykonano wymianę dachu, izolacji, roboty betonowe i murarskie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, tynków i okładzin ścian, posadzki, elewacji, podjazdów dla niepełnosprawnych, roboty malarskie, wymianę ogrodzenia, budowę chodników i schodów terenowych, dróg i parkingów, kompleksową wymianę instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.