Dzisiaj: 2024-04-23, imieniny: Jerzy, Wojciech, Idzi

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Przebudowa Drogi KAWĘCZYN-BRODY MAŁE

Przebudowa Drogi KAWĘCZYN-BRODY MAŁE

Zakończyła się przebudowa odcinka drogi gminnej nr 110346 L, relacji Kawęczyn – Brody Małe na odcinku 1,3 km, położonym na obszarze gminy Szczebrzeszyn wraz z nową organizacją ruchu (droga powiatowa 3210 – droga wojewódzka 858). Zakres prac budowlanych obejmował: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (w tym rozebranie przepustów rurowych ), roboty ziemne, odwodnienie, wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, wraz z podbudową, zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej, chodnik z kostki brukowej, pobocza, roboty wykończeniowe oraz oznakowanie ( w tym bariery ochronne stalowe, pionowe znaki drogowe, aktywny znak D-6 na wysięgniku wraz z pulsatorem i podświetleniem przejścia dla pieszych z zestawem baterii słonecznych i akumulatorem AGM).

 

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 1.151.384,28 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 806.668,00 zł

Wkład własny w zakresie kosztu kwalifikowanego zadania wyniósł: 345.716,28zł

 

14 stycznia br. dokonano symbolicznego otwarcia zmodernizowanej drogi, z udziałem m.in. Burmistrza Szczebrzeszyna Henryka Mateja, Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Złomańczuka, Sołtysa Kawęczyna Stanisława Harkot oraz Radnych i mieszkańców sołectwa.

 

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.