Dzisiaj: 2024-05-23, imieniny: Emilia, Iwona

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > INFORMACJA w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

INFORMACJA w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i przyjętymi przez Urząd Miejski w Szczebrzeszynie działaniami profilaktycznymi chroniącymi przed rozpowszechnianiem się chorób zakaźnych polegającymi na ograniczeniu zakresu przyjmowania interesantów, pełnomocnicy komitetów wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) zainteresowani zgłoszeniem kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych oraz wyborcy samodzielnie zgłaszający dwoje kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej w gminie Szczebrzeszyn zgłoszenia mogą złożyć:

– drogą elektroniczną na adres: um@szczebrzeszyn.pl w formie skanu wypełnionego i podpisanego zgłoszenia (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

W przypadku przesłania wniosku drogą elektroniczną osoba dokonując zgłoszenia powinna dostarczyć oryginał zgłoszenia przesyłając go do Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn z dopiskiem „zgłoszenie do okw” 

– drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn z dopiskiem „zgłoszenie do okw”.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

– uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

– potwierdzenie doręczenia do Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik Urzędu) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może zostać przesłane najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020r. w godzinach pracy Urzędu tj. do godz. 15.00

Numery telefonów do pracowników Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie w sprawie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych: 84 6821-095, 84 6821-006

Numer telefonu do Urzędnika Wyborczego w sprawie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych: 531-007-577

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.