Dzisiaj: 2024-04-23, imieniny: Jerzy, Wojciech, Idzi

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Polecenie Wojewody Lubelskiego z 11.03.2020 r. dot. zawieszenia działalności instytucji pomocy społecznej

Polecenie Wojewody Lubelskiego z 11.03.2020 r. dot. zawieszenia działalności instytucji pomocy społecznej

PN-VII.0520.2.2020

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast Zarządy Powiatów
województwa lubelskiego

wszyscy

POLECENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 11 marca 2020 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam
Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast, Zarządom Powiatów województwa lubelskiego

czasowe zawieszenie działalności, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r., w nadzorowanych lub podległych:

a)  placówkach wsparcia dziennego,

b)  centrach integracji społecznej,

c)  klubach integracji społecznej,

d)  dziennych domach i klubach seniora,

e)  środowiskowych domach samopomocy,

f)  warsztatach terapii zajęciowej.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.