Dzisiaj: 2024-05-23, imieniny: Emilia, Iwona

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Polecenie Wojewody Lubelskiego z dn. 11.03.2020 r. dot. zawieszenia działalności żłobków oraz klubów dziecięcych

Polecenie Wojewody Lubelskiego z dn. 11.03.2020 r. dot. zawieszenia działalności żłobków oraz klubów dziecięcych

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast województwa lubelskiego

wszyscy

 

POLECENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 11 marca 2020 r.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam
Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast województwa lubelskiego:

  1. zawieszenie działalności (zamknięcie) żłobków oraz klubów dziecięcych w terminie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. tworzonych i prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
  2. ograniczenie działalności żłobków oraz klubów dziecięcych wskazanych w pkt 1 w dniach 12 i 13 marca 2020 r., jedynie do opieki nad dziećmi posyłanymi do tych podmiotów, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki w tych dniach;
  3. podjęcie działań zmierzających do zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobków oraz klubów dziecięcych w terminie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. tworzonych i prowadzonych przez inne podmioty niż wymienione w pkt 1;
  4. podjęcie działań ograniczających działalność żłobków oraz klubów dziecięcych wskazanych w pkt 3 w dniach 12 i 13 marca 2020 r., jedynie do opieki nad dziećmi posyłanymi do tych podmiotów, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki w tych dniach.

 

WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.