Dzisiaj: 2024-04-22, imieniny: Kazimierz, Łukasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Informacja

Informacja

Szanowni Państwo pobierający świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia/zasiłki szkolne

Informujemy, że w związku z otrzymaniem  przez Gminę Szczebrzeszyn dotacji na dofinansowanie stypendiów i zasiłków szkolnych na okres styczeń – czerwiec 2020 r. i możliwością  zmiany wydanej decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego, osoby uprawnione, których dochód nie przekracza kwoty 528 zł / na osobę,  proszone są o niezwłoczne składanie oświadczeń o aktualnej wysokości dochodów.

Druk oświadczenia dostępny jest w załączniku  oraz  będzie wyłożony przy kasie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 13.30.

W związku ze zmianą niektórych zasad bezpieczeństwa w przemieszczaniu się w przestrzeni publicznej odnoszących się do Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568) proszę o stosowanie się do poleceń pracowników tutejszego Urzędu w kwestii przemieszczania się w obiekcie celem załatwienia sprawy.

Dodatkowych informacji związanych ze złożeniem oświadczenia można uzyskać w Referacie Oświaty pod nr. telefonu tel. 84 6821 222

 

Do pobrania: Druk oświadczenia

 

Z-ca Burmistrza

/-/ Zbigniew Paprocha

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.