Dzisiaj: 2024-04-25, imieniny: Mark, Jarosław

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > „Korekta przebiegu drogi Krajowej nr 74 przez m. Szczebrzeszyn”

„Korekta przebiegu drogi Krajowej nr 74 przez m. Szczebrzeszyn”

Szanowni Mieszkańcy

W związku z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania „Korekta przebiegu drogi Krajowej nr 74 przez m. Szczebrzeszyn” opracowanej i przesłanej przez Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS, informuje, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie została zamieszczona informacja z wariantami przebiegu obwodnicy.

Z informacją o przebiegach drogi można zapoznać się również u Sołtysów sołectw: Bodaczów, Przedmieście Szperówka, Przedmieście Zamojskie oraz Przewodniczących Osiedli Klemensów i Szczebrzeszyn.

Wszelkie pytania, uwagi  i wnioski należy przesłać na załączonym formularzu pocztą tradycyjną na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin lub na adres mailowy: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl w terminie do 05.06.2020 r.

Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w prowadzonych konsultacjach „Korekty przebiegu drogi krajowej nr 74 przez m. Szczebrzeszyn”.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna

/-/ Henryk Matej

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie_Obwodnica_Sczebrzeszyna

Ulotka_Obwodnica_Sczebrzeszyna

Formularz_wniosku_Obwodnica_Sczebrzeszyna

Rys 0.1 Plan orientacyjny – ortofotomapa

Rys 0.1 Plan orientacyjny – topografia

Rys. 1.1.1 Plan sytuacyjny – wariant 1

Rys. 1.1.2 Plan sytuacyjny – wariant 1

Rys. 1.2.1 Plan sytuacyjny – wariant 2

Rys. 1.2.2 Plan sytuacyjny – wariant 2

Rys. 1.3.1 Plan sytuacyjny – wariant 3

Rys. 1.3.2 Plan sytuacyjny – wariant 3

Rys. 1.4.1 Plan sytuacyjny – wariant 4

Rys. 1.4.2 Plan sytuacyjny – wariant 4

Rys. 1.5.1 Plan sytuacyjny – wariant 5

Rys. 1.5.2 Plan sytuacyjny – wariant 5

Rys. 1.5.3 Plan sytuacyjny – wariant 5

Rys. 1.6.1 Plan sytuacyjny – wariant 6

Rys. 1.6.2 Plan sytuacyjny – wariant 6

Rys. 1.6.3 Plan sytuacyjny – wariant 6

Rys. 1.7.1 Plan sytuacyjny – wariant 7

Rys. 1.7.2 Plan sytuacyjny – wariant 7

Rys. 1.8.1 Plan sytuacyjny – wariant 8

Rys. 1.8.2 Plan sytuacyjny – wariant 8

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.