Dzisiaj: 2024-04-23, imieniny: Jerzy, Wojciech, Idzi

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Projekt “Zdalna szkoła” w Gminie Szczebrzeszyn.

Projekt “Zdalna szkoła” w Gminie Szczebrzeszyn.

Gmina Szczebrzeszyn otrzymała grant na kwotę 60 000,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 I Osi Priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. 

 

Za tę kwotę zostały zakupione 32 komputery stacjonarne typu All in One, które zostały przekazane przez Gminę do szkół. Komputery te będą udostępniane przez dyrektorów potrzebującym uczniom, na podstawie umowy użyczenia, w celu realizacji zdalnego nauczania, tak by proces realizacji nauczania na odległość przebiegał sprawniej. Po zakończeniu okresu pandemii COVID-19 komputery te będą wykorzystywane na lekcjach stacjonarnych zarówno przez  uczniów jak  i nauczycieli.   

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.