Dzisiaj: 2024-04-16, imieniny: Cecylian, Bernadeta

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie”

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie”

Rozpoczęły się prace przy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej  w Bodaczowie.

Szkoła Podstawowa w Bodaczowie przejdzie dużą zmianę architektoniczną. Budynek zostanie ocieplony a szkoła zyska nowe oświetlenie. Wymianie ulegnie także instalacja ciepłownicza. W dniu 9 kwietnia 2020 r. Burmistrz Szczebrzeszyna podpisał umowę na roboty budowlane.

Wykonawcą robót termomodernizacyjnych jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma:

PU PORTAL Karol Szczech

Skokówka

ul. Osiedlowa 20

22-400 Zamość

Wartość robót budowlanych wyniesie: 1 901 758,98 zł.

Wartość dofinansowania przyznanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 wynosi: 1 235 733,40 zł.

Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 16 kwietnia 2020 r. Zakończenie inwestycji przewidziano do dnia 16 sierpnia 2021 r.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.2: Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Prezentujemy obecny stan budowy.

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.