Dzisiaj: 2024-05-23, imieniny: Emilia, Iwona

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Powszechny spis rolny 2020 – otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Powszechny spis rolny 2020 – otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Gminne Biuro Spisowe w Szczebrzeszynie informuje, że w okresie od dnia 15 czerwca 2020 roku do dnia 8 lipca 2020 roku prowadzony jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku.

Kandydaci na rachmistrzów muszą łącznie spełnić następujące warunki:

  1. być pełnoletni,
  2. zamieszkali na terenie Gminy Szczebrzeszyn,
  3. posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
  5. nie być skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn, w godzinach pracy urzędu (pok. 24 i 25), w celu podania swoich danych kontaktowych i udokumentowania spełnienia warunków o których mowa powyżej, ewentualnie do złożenia stosownych oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Więcej informacji na stronie: https://spisrolny.gov.pl

Informacja umieszczona również na:
http://bip.szczebrzeszyn.pl/?ogloszenia=1&rok=2020&mc=6&eid=172

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.