Dzisiaj: 2024-04-15, imieniny: Ludwina, Wacława

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Zdjęcia z postępu prac przy inwestycji pn. Budowa ścieżki pieszo rowerowej wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn.

Zdjęcia z postępu prac przy inwestycji pn. Budowa ścieżki pieszo rowerowej wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn.

Przedstawiamy Państwu najnowsze zdjęcia z postępu prac przy inwestycji pn. Budowa ścieżki pieszo rowerowej wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn.

Zadanie jest  współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa 7: Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działanie 7.3: Turystyka przyrodnicza


drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.