Dzisiaj: 2024-04-16, imieniny: Cecylian, Bernadeta

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Komputery dla szkół w ramach rządowego programu pn. „Zdalna Szkoła +”

Komputery dla szkół w ramach rządowego programu pn. „Zdalna Szkoła +”

logotyp Centrum Projektów Polska Cyfrowa

 

W dniu 10 lipca 2020 r. Gmina Szczebrzeszyn otrzymała sprzęt  komputerowy do zdalnej nauki. Komputery typu All-in-One posiadają wielordzeniowe procesory, szybkie dyski SSD oraz 8 GB pamięci operacyjnej, wszystkie mają już zainstalowany system operacyjny. Zakupione zostały w ramach Projektu Centrum Projektów Cyfrowych (CPPC) „ZDALNA SZKOŁA +”.

Sprzęt w następujących ilościach zostanie przekazany do trzech szkół samorządowych:

  1. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie -14 szt.,
  2. Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie – 10 szt.,
  3. Szkoły Podstawowej w Wielączy – 11 szt.,

oraz do trzech szkół niesamorządowych:

  1. Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie – 2 szt.,
  2. Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Niedzieliskach – 2 szt.,
  3. Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii – 2 szt.

Projekt współfinansowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 9222699726 zawartej w dniu 27.05.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Szczebrzeszyn ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 76 055,00 zł 

Kwota dofinansowania UE: 75 000,00 zł

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.