Dzisiaj: 2024-06-22, imieniny: Paulina, Tomasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Program Moja Woda- złap pieniądze z deszczówki

Program Moja Woda- złap pieniądze z deszczówki

Każdy właściciel domu jednorodzinnego może otrzymać dotację do 5 tys. zł na instalację, która umożliwia zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości.

Program “Moja Woda” pozwoli sfinansować aż 20 tys. systemów przydomowej retencji.

Jest to kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu (MK) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Zgodnie z zasadami nowego programu „Moja Woda” właściciel domu jednorodzinnego może otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80 procent kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 roku. Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających

na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. NFOŚiGW będą prowadzić nabór wniosków w trybie ciągłym. Wnioski można składać od 1 lipca 2020. Termin końcowy podpisywania umów z beneficjentami został ustalony na 3 czerwca 2024, zaś na wypłaty dofinansowania przez NFOŚiGW na 31 grudnia 2024. Warunkiem otrzymania bezzwrotnego dofinansowania jest sprawne działanie instalacji przez 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przez beneficjenta

i wykonawcę przedsięwzięcia.

Więcej informacji na: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/moja-woda/

 

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.