Dzisiaj: 2024-02-28, imieniny: Roman, Ludomir

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XIV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

XIV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia,  że XIV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się  w dniu 9 września 2020 r. (środa) o godz. 9.30  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, sołtysi i  przewodniczący zarządów osiedli uczestniczą w sesji w  sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

 

Transmisję oraz zapis z sesji można obejrzeć na stronie:

http://bip.szczebrzeszyn.pl/?id=2622 lub bezpośrednio https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1336/rada-miejska-w-szczebrzeszynie.htm

 

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja inwestycyjna o przygotowaniu placówek oświatowych do pracy w roku szkolnym 2020/2021.
 6. Informacja o przebiegu realizacji inwestycji w I półroczu 2020r.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach w I półroczu 2020r. (zbycie nieruchomości, roboty budowlane, świadczenie usług).
 8. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Przedmieście Zamojskie),
  b) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (obręb geodezyjny Klemensów),
  c) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (obręb geodezyjny Szczebrzeszyn),
  d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody pomiędzy Gminą Szczebrzeszyn, a Prawosławną Diecezją Lubelsko – Chełmską przed Komisją Regulacyjną ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
  e) w sprawie przejęcia od Powiatu Zamojskiego zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Szczebrzeszyn w sezonie 2020/2021,
  f) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Szczebrzeszyn na rok szkolny 2020/2021,
  g) w sprawie zwolnienia i zwrotu z opłaty należnej w roku 2020 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
  h) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  i) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 9. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w Szczebrzeszynie

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.