Dzisiaj: 2024-04-16, imieniny: Cecylian, Bernadeta

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Ogłoszenie nr ROK. 0050.222.2020

Ogłoszenie nr ROK. 0050.222.2020

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Szczebrzeszyn z siedzibą w Szczebrzeszynie, ul. Szkolna 4, na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja programu szkoleniowego piłki nożnej oraz propagowanie spędzania wolnego czasu, promującego zdrowy styl życia w poszczególnych grupach wiekowych: Młodzik Starszy, Trampkarz Młodszy” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zamieszcza się złożoną ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 25 września 2020 roku na formularzu uwag dwojako:

  1. w formie pisemnej na adres:
    Urząd Miejski w Szczebrzeszynie,
    Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn,
  2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: jtyszko@szczebrzeszyn.pl

Pliki do pobrania:

http://bip.szczebrzeszyn.pl/?ogloszenia=1&rok=2020&mc=9&eid=181

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.