Dzisiaj: 2024-04-25, imieniny: Mark, Jarosław

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > “Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego nr 47 z dnia 06 października 2020r”

“Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego nr 47 z dnia 06 października 2020r”

Uchylające rozporządzenie Nr 25 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego, janowskiego i zamojskiego.

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421), zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 25 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego, janowskiego i zamojskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 4001), zmienione rozporządzeniem Nr 29 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 4128).

§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Frampol, Urzędów Gmin w miejscowościach: Biłgoraj, Chrzanów, Dzwola, Goraj, Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn, Tereszpol, Turobin, Zwierzyniec oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

wz. Wojewody Lubelskiego
Robert Gmitruczuk
Wicewojewoda

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.