Dzisiaj: 2024-04-25, imieniny: Mark, Jarosław

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > INFORMACJA

INFORMACJA

Szczebrzeszyn, dnia 4 listopada 2020 roku

 

Niniejszym informuję, że Burmistrz Szczebrzeszyna podjął decyzję o zwrocie czynszu dzierżawnego (w pełnej wysokości) podmiotom, które zawarły z Gminą Szczebrzeszyn umowy dzierżawy części parkingu poł. przy cmentarzu parafialnym w Szczebrzeszynie, w celu handlu zniczami i chryzantemami, na konto wskazane przez zainteresowanych.
Powyższe podyktowane jest wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, którym do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono § 28a zgodnie z którym ustawodawca od dnia 31 października 2020 roku do dnia 2 listopada 2020 roku zakazał wstępu na teren cmentarzy, z wyjątkiem pogrzebu i czynności z nim związanych.
Jednocześnie informuję, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi pomoc dla posiadaczy chryzantem. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej przedmiotowej instytucji, pod adresem arimr.gov.pl, bądź na infolinii Agencji pod nr telefonów:
800 38 00 84 i 22 595 06 11.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ Henryk Matej

 

Skan oryginału informacji

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.