Dzisiaj: 2024-05-19, imieniny: Piotr, Iwa

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Informacja dla mieszkańca

Informacja dla mieszkańca

Uprzejmie informuję, iż Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2020 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i skierowania do opiniowania nowego projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Wniesione w trakcie procesu opiniowania i konsultacji społecznych (od 15 września 2020 r. do dnia 15 października 2020 r.) uwagi i opinie, stanowiły podstawę do doprecyzowania zapisów projektu uchwały.

            Jednocześnie informuję, że w załączeniu przekazujemy projekt przedmiotowego dokumentu wraz z uzasadnieniem, który został również zamieszczony na stronie internetowej pod adresem: www.lubelskie.pl  (Rolnictwo i Środowisko).

            W związku z powyższym oraz zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) uprzejmie proszę o wyrażenie opinii w sprawie ww. nowego projektu uchwały dotyczącej wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Informuję, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska niewydanie opinii w terminie  miesiąca od daty otrzymania, oznacza akceptację ww. projektu.

Uchwała dot. wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w wersji uwzględniającej rezultaty opiniowania projektu oraz wnioski z konsultacji społecznych i konsultacji z organizacjami pozarządowymi zostanie przedłożona Sejmikowi Województwa Lubelskiego celem uchwalenia i nadania jej statusu aktu prawa miejscowego.

 

Treść dokumentu – wydruk /pdf/

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.