Dzisiaj: 2024-02-26, imieniny: Mirosław, Aleksandr

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SZCZEBRZESZYNIE

XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SZCZEBRZESZYNIE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XVI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się w dniu 23 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli uczestniczą w sesji w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2020 rok.
6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy Komisji Stałych na rok 2021.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Bodaczów),
b) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości (obręb geodezyjny Klemensów),
c) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego Nr 2 przy ulicy Zamojskiej 11 w Szczebrzeszynie,
d) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Targowej 12 w Szczebrzeszynie,
e) zmieniająca uchwałę Nr XI/155/2020 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,
f) w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Szczebrzeszyn,
g) w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn,
h) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 rok,
i) w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2021 rok,
j) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2020 rok,
k) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
8. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.