Dzisiaj: 2024-06-17, imieniny: Albert, Ignacy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: admin

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza nabór na wolne od dnia 01 kwietnia 2021 r. stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1.

Stanowisko pracy: referent do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie – 2 etaty.

Pliki do pobrania:

  1. Treść ogłoszenia
  2. Klauzula informacyjna
  3. Kwestionariusz osobowy
  4. Oświadczenia

 

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa drogi gminnej nr 110377 L w miejscowości Lipowiec Kolonia.

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7a73dc3d-91e4-405a-9978-d216b437faad

ID postępowania: 7a73dc3d-91e4-405a-9978-d216b437faad

Numer ogłoszenia 2021 / BZP 00012152/01


Ogłoszenie

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że decyzje nakazów płatniczych mieszkańców Bodaczowa będą rozdawane przez pracownika tutejszego Urzędu w dniu 08.03.2021r., godz. 10:00– 14:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Bodaczowie – blok nr 6.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna
\-\ Henryk Matej


Ogłoszenie o przetargu nr 45.2021

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż samochodu.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Koronawirus: szczepienia i ważne informacje

link do strony https://www.gov.pl/web/szczepimysie zagnieżdżony w obrazy

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie


Ogłoszenie

W związku z rezygnacją sołtysa Bodaczowa z dostarczania nakazów płatniczych mieszkańcom oraz przyjmowania wpłat za ww. podatek, Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że nakazy płatnicze wydawane bedą przez pracownika urzędu w Remizie OSP Bodaczów w następujących terminach:

  1. 26.02.2021 (piątek) w godzinach 15:00-18:00
  2. 01.03.2021 (poniedziałek) w godzinach 12:00-15:00

Opłaty prosimy uiszczać elektronicznie na indywidualne konto w BS. lub w kasie urzędu.

Za powstałe utrudnienia przepraszam.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ Henryk Matej

Treść ogłoszenia – dokument zeskanowany

 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie, Bodaczów 501, 22-460 Szczebrzeszyn, dla której organem prowadzącym jest Gmina Szczebrzeszyn.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


zaświadczenie czyste powietrze

Informacja o przyjmowaniu żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn, że po nowelizacji przepisów „Prawo Ochrony Środowiska” a także poprzez odesłanie do przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. O świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111 ze zm. ), realizuje zadania z zakresu przyjmowania żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przydającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.
Żądania wydania zaświadczenia będą przyjmowane osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 15.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 84 6821202.
Druki żądania wydania zaświadczenia można pobrać w siedzibie Ośrodka lub z załącznika do niniejszej informacji.
W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych rozprzestrzenianiem się SARSCoV2, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i minimalizację ryzyka zakażenia, prosimy o przesłanie żądania zaświadczenia przede wszystkim za pośrednictwem poczty.

Pliki do pobrania:

wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-o-wysokosci-dochodu


Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

baner informujący o bezpłatnym usuwaniu azbestu

 

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego“, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.

Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego“, w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu


Informacja

Szczepienia przeciwko COVID-19 – ważne informacje


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.