Dzisiaj: 2022-08-13, imieniny: Diana, Hipolit

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: admin

jubileusz 15-lecia Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie oraz otwarcie boiska

25 listopada 2014r. miał miejsce jubileusz 15-lecia Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie.

W gronie osób, które przybyły na uroczystość byli m.in. burmistrz Szczebrzeszyna Marian Mazur, starosta zamojski Henryk Matej, radny sejmiku wojewódzkiego Arkadiusz Bratkowski, przewodnicząca Koła Dzieci Zamojszczyzny
w Bodaczowie Władysława Matwiejczuk i ks. kanonik Ryszard Wróbel. Z zaproszenie skorzystali również dyrektorzy jednostek samorządowych prowadzonych przez gminę Szczebrzeszyn, emerytowani pracownicy szkoły, sponsorzy, rodzice i absolwenci.  


„Umiem pływać” – Pływać każdy może.

Dnia 30 listopada 2014 roku zakończyliśmy realizację programu powszechnej nauki pływania pod hasłem „Umiem pływać”, Pływać, każdy może. Całkowity koszt zadania wyniósł 21 292,30 zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację celową w kwocie 10 646,15 zł. pozostałe 10 646,15 zł. stanowiło wkład własny Gminy.

Programem objętych zostało 90 uczniów klas III  z pięciu szkół podstawowych z terenu Gminy Szczebrzeszyn: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczebrzeszynie, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szczebrzeszynie, Szkoła Podstawowa w Bodaczowie, Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii, Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach.   


Konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Burmistrz Szczebrzeszyna zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn, do konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”.  


Nowe boisko do gry w siatkówkę z nawierzchnią poliuretanową.

Gmina Szczebrzeszyn informuje, że zrealizowany został projekt pn. „Budowa boiska do gry w siatkówkę z nawierzchnią poliuretanową” w miejscowości Bodaczów. Wybudowane boisko będzie wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców, 
w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych, kulturalnych oraz sportowych mieszkańców wsi. Realizacja przedmiotowego projektu zapewni dzieciom, młodzieży i ich rodzinom możliwość rekreacyjnego spędzania wolnego czasu.  


I Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Postanowienie Nr 83/14 Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rad Gmin z terenu działania Komisarza Wyborczego w Zamościu wybranych w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 roku.


ILUSTRACJA MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI

1. Organizatorzy: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie.

2. Cele konkursu:

  • kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne,
  • popularyzowanie wśród uczniów czytania książek,
  • rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży szkolnej,
  • zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi.  

Nowy plac zabaw w Brodach Dużych.

W dniu 9 listopada 2014 r. przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach Dużych dokonano otwarcia nowego placu zabaw. Imprezie towarzyszyły występy artystyczne zespołu działającego przy Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie oraz konkursy i zabawy dla dzieci.

Plac zabaw sfinansowano w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów. Całkowity koszt zadania wyniósł 23 523,75 zł.  


Wybory Samorządowe 2014 w Gminie Szczebrzeszyn

Wybory Burmistrza Szczebrzeszyna – protokół wyników głosowania i wyników wyborów.

Wybory do Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie – protokół z wyborów.


Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że L Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie odbędzie się w dniu 18 listopada 2014 r. o godz. 13.00 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.  


Relacja z obchodów święta niepodległości w szczebrzeszynie

Obchody Święta Niepodległości rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji w asyście Orkiestry Dętej „Echo Kniei” ze Szczebrzeszyna oraz kompanii ochotniczej straży pożarnej.

        Po uroczystym wprowadzeniu sztandarów do kościoła p.w. św. Świętego Mikołaja miało miejsce wystąpienie Burmistrza Szczebrzeszyna Mariana Mazura, oraz część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie.  


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.