Dzisiaj: 2022-09-27, imieniny: Damian, Amadeusz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: admin

Zmiana organizacji ruchu drogowego

W związku z zapytaniami mieszkańców dotyczącymi zmiany organizacji ruchu drogowego na kilku ulicach w Szczebrzeszynie uprzejmie informuję, że zmiany te zostały wprowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie w porozumieniu z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Zmiany zostały podyktowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego ze względu na zakończenie generalnej przebudowy ulicy Trębackiej i Ogrodowej a także w związku ze wzmożonym ruchem pieszych na ul. Wyzwolenia i Zielonej (szczególnie w niedziele).

Dotychczas dwukierunkowe ulice: Wyzwolenia, Zielona i Sobieskiego są obecnie ulicami jednokierunkowymi. I tak: 

 • ulica Zielona – wjazd tylko od ulicy Zamojskiej, wyjazd na ul. Ogrodową,
 • ulica Wyzwolenia – wjazd tylko od ulicy Zamojskiej, wyjazd na ul. Partyzantów lub na ul. Sobieskiego
 • ulica Sobieskiego – wjazd tylko od ulicy Wyzwolenia, wyjazd na ul. Partyzantów.

Zwracamy się do kierowców z apelem o zwracanie szczególnej uwagi na znaki drogowe umieszczone w rejonie wymienionych ulic, zwłaszcza przy wyjeździe z parkingu przy ulicy Wyzwolenia obok kościoła Świętego Mikołaja oraz z parkingu przy ulicy Zielonej.

 

Jerzy Banaszkiewicz
Z-ca Burmistrza Szczebrzeszyna


OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W SZCZEBRZESZYNIE

We wtorek  11 listopada 2014r. zapraszamy na obchody Święta Niepodległości w Szczebrzeszynie.   


Film promujący Miasto i Gminę Szczebrzeszyn

Film powstał w ramach projektu pod nazwą „W Szczebrzeszynie chrząszcz…” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

rpo_logo


Nowości wydawnicze – listopad

Małgorzata Warda „Miasto z lodu” – Agata ma trzynaście lat i prawie nie zna swojej matki, kiedy ta zabiera ją w podróż po Polsce. Osiedlają się w niedużym mieście, gdzie próbują na nowo nawiązać więź. Piękna samotna kobieta od pierwszej chwili wzbudza ogromne zainteresowanie mężczyzn. Dwie ,,obce” szybko stają się głównym temetem plotek. W miarę upływu czasu niechęć, a nawet wrogość ludzi z miasteczka rośnie.  


ORŁY POLSKIEGO SAMORZĄDU – OGÓLNOPOLSKI PLEBISCYT GMINA ROKU 2014.

gminaroku2014gminaroku2014Informujemy, że decyzją Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług Gmina Szczebrzeszyn została nominowana do nagrody Gmina Roku 2014.gminaroku2014  


inwestycje zrealizowane przez gminę szczebrzeszyn

SZCZEBRZESZYN, ul. Trębacka

Wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 3290L – ul. Trębacka w Szczebrzeszynie, wraz z oświetleniem ulicznym. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu. Kanalizacje sanitarną na ul. Trębackiej, za kwotę 425000,00zł wykonał Zakład Usług Sanitarnych Józef Bucior z Krasnobrodu.  


Informacja nt. szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście i gminie Szczebrzeszyn.

Informujemy, że dnia 06 listopada 2014 (czwartek) w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie (pok. nr 1 – sala konferencyjna) odbędzie się drugie szkolenie pełnych składów obwodowych komisji wyborczych.

O godz. 10.00 rozpocznie się szkolenie :

 • Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 z siedzibą w Urzędzie Miejskim,
 • Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 z siedzibą w Miejskim Domu Kultury,
 • Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 z siedzibą w Zespole Szkół nr 2,
 • Obwodowej Komisji Wyborczej nr4 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 3 (Klemensów)
 • Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 z siedzibą w Remizie OSP Błonie,
 • Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Bodaczowie,

o godzinie 12.00

 • Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 z siedzibą w Remizie OSP Brody Małe,
 • Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 z siedzibą w Remizie OSP w Brodach Dużych,
 • Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Niedzieliskach,
 • Obwodowej Komisji Wyborczej nr10 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Wielączy Pod.
 • Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11z siedzibą w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej (Szpital),
 • Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami”. 

Przypominamy, że obecność na szkoleniu jest obowiązkowa.*

* W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka Obwodowej Komisji Wyborczej, Miejska Komisja Wyborcza dokonuje odwołania ze składu komisji.


Informacja wyborcza

Sposób głosowania i warunki ważności głosu w wyborach: http://info.pkw.gov.pl/sposob-glosowania-samorzad2014/sposob-glosowania-infosamorzad2014.html


Nauka tańca

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie nawiązał kontakt ze Szkołą Tańca Magdalena i Janusz Myka w Zamościu, dzięki czemu dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe z Gminy i Miasta Szczebrzeszyn będą miały możliwość korzystania z nauki tańca prowadzonej przez profesjonalnych instruktorów. Zajęcia będą prowadzone w sali gimnastycznej Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie, ul. Ogrodowa 16.  


Organizacja ruchu w dn.1-3 listopada 2014 r.

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie informuje, że ze względu na bezpieczeństwo osób odwiedzających cmentarz w Szczebrzeszynie, w związku z nasileniem ruchu pieszych w rejonie cmentarza w dniu wszystkich Świętych i w dzień Zaduszny, od dnia 1 listopada 2014 godz. 06:00 do dnia 3 listopada 2014 godz. 06:00 wprowadzony zostaje zakaz ruchu na następujących ulicach w Szczebrzeszynie:

 • ul. Cmentarna – od Placu Kościuszki do wjazdu na teren cmentarza,
 • ul. Zamkowa – cała,
 • ul. Sądowa – od Miejskiego Domu Kultury do ul. Cmentarnej,
 • ul. Krótka – cała,
 • ul. Cicha – cała,
 • ul. Stara Rozłopska – cała.

Dojazd do cmentarza będzie możliwy od ulicy Gorajskiej i od ulicy Sadowej.

Za utrudnienia przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że w dniach 1 i 2 listopada zostaje udostępniony plac wokół budynku Urzędu Miejskiego dla osób parkujących samochody osobowe.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.