Dzisiaj: 2022-09-27, imieniny: Damian, Amadeusz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: admin

XXXIV Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXIV Sesja Rady Miejskiej

w Szczebrzeszynie  VI kadencji odbędzie się w dniu 29 lipca  2013 r. o godz. 13.00 (poniedziałek)  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 

 

Proponowany  porządek  obrad :

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Przygotowanie organizacyjne gminy do dożynek gminnych.
 7. Analiza informacji na temat zarządzania kryzysowego na terenie gminy.
 8. Informacja o wykorzystaniu zalet turystycznych gminy, funkcjonowanie strony internetowej Urzędu Miejskiego.
 9. Funkcjonowanie świetlic środowiskowych.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

b)       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

c)       nadania tytułu honorowego obywatela majorowi Tadeuszowi Kuncewiczowi „Podkowa”,

d)       zmian budżetu na rok 2013,

e)       udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie,

 1. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 2. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

 


Informacja

Na prośbę Centrum Inicjatyw Lokalnych   informujemy o ogólnopolskim  konkursie plastycznym pn.  „Twoja ulubiona opowieść  biblijna”. Konkurs skierowany  jest do dzieci  w wieku 4-13lat z całej Polski. Za najlepsze rysunki przewidziano atrakcyjne nagrody , m.in. tablety, odtwarzacze mp 3 i koszyki ze słodyczami leśniowskimi. Ponadto zwycięskie prace  znajdują się w specjalnie przygotowanym kalendarzu na rok 2014. Dochód z jego sprzedaży zostanie przekazany na realizację szczytnego zamierzenia Ojców Paulinów, jakim jest budowa Centrum Pomocy Rodzinie w Leśniowie.

Prace plastyczne– wykonywane dowolna techniką- na kartonie papieru w formacie A-4, w orientacji poziomej, należy przesłać do 31 lipca br. na adres Centrum Inicjatyw Lokalnych ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie lub dostarczyć osobiście w dni robocze w godz. 7:00-15:00 pod wskazany adres. Więcej informacji o konkursie (w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy) dostępny jest na stronie internetowej www.cil.org.pl lub u osoby koordynującej : Aleksandra Kubas- Chojna, tel. 535080573 e-mail: kubas@cil.org.pl

Patronat medialny nad konkursem objął Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

 


Festiwal „Śladami Singera”

W dniach 11-12 lipca w Szczebrzeszynie odbędzie się   Międzynarodowy Festiwal „Śladami Singera”.

 

 Program festiwalu:

 

11.07.2013 (czwartek)

 

18:00–18:30 Przemarsz korowodu wokół Rynku

18:30–20:00 Sztafeta Pamięci – rozmowy z mieszkańcami o historii miasta (Miejski Dom Kultury)

20:00–22:00 Kino plenerowe – premiera filmu młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 oraz pokaz filmów Śladami Singera w reż. Nataszy Ziółkowskiej – Kurczuk pt. „I Wszystko może się przytrafić” jak również   „Poste restante” w reż. Marcela Łozińskiego (plac przy Miejskim Domu Kultury)

 

12.07.2013 (piątek)

 

10:00–11:00 Warsztaty garncarskie (Miejski Dom Kultury)

10:00–12:00 Gry i zabawy dla dzieci (Rynek)

10:30–13:30 Warsztaty cyrkowe i fireshow – żonglerka, chodzenie po linie, chodzenie na szczudłach, akrobatyka (Rynek)

10:00–13:00 Radio w bibliotece – prezentacja reportaży radiowych

11:00–12:30 Odkrywamy BŁĘDY – gra miejska (Miejski Dom Kultury)

11:00–12:30 Warsztaty teatralne (Miejski Dom Kultury)

12:30–13:30 Warsztaty tańca (Miejski Dom Kultury)

13:30–14:30 Zabawy językowe – alfabet hebrajski, łaciński, cyrylica (Rynek)

14:30–15:30 Warsztaty bębniarskie (Rynek)

15:00–17:00 Warsztaty cyrkowe (Rynek)

18:00–21:30 Artyści dla Singera – w programie m.in. wspólne czytanie opowiadania I. B. Singera, muzyka, cyrk, teatr plenerowy, teatr ognia, happening Ulica Singera w wykonaniu artystów z Francji, Hiszpanii, Izraela, Łotwy, Polski, Rosji i Ukrainy (Rynek)

 

W razie deszczu wydarzenia odbędą się w Miejskim Domu Kultury.

 

 


Wystawa „Artyści Swojemu Miastu”

4 lipca w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie odbył się wernisaż zbiorowej wystawy pn. „Artyści Swojemu Miastu”. W Sali widowiskowej MDK swoje prace zaprezentowało 21 artystów związanych ze Szczebrzeszynem:

– Marta Andała

– Małgorzata Bednarz

– Zofia Branecka- Kowalska

– Barbara Czapiga

– Mariola Dołba

– Mariusz Drohomirecki

– Izabella Jarmuł

– Zygmunt Jarmuł

– Mirosław Juszczak

-Katarzyna Karpowicz

– Jacek Kołodziejczyk

-Piotr Kołodziejczyk

– Piotr Kołodziejczyk

– Dariusz Król

– Tomasz Maranowski

– Monika Niechaj

– Janusz Padziński

– Wanda Pomarańska

– Anna Katarzyna Szumigaj-Badziak

– Teresa Maria Szumigaj

– Agnieszka Wróbel

 

Wszystkim artystom  listy gratulacyjne oraz upominki wręczył Burmistrz Szczebrzeszyna Marian Mazur. Wernisaż uświetnił recital znanego muzyka i kompozytora, jednego z wokalistów zespołu VOX- Dariusza Tokarzewskiego.

Wystawa będzie udostępniona dla zwiedzającym do 4 sierpnia 2013r.


Nowości wydawnicze

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna proponuje Państwu w lipcu kolejne nowości wydawnicze.

  bibl_10012367

Carolyn Jess – Cooke ,,Zawsze przy mnie stój” jest poruszającą powieścią o trudnych wyborach oraz przebaczaniu.

Margot po śmierci wraca na ziemię jako swój własny Anioł Stróż. Od tej chwili jest świadkiem wszystkich swoich błędów, jakie popełnia w życiu.

Czy zdoła ocalic siebie i miłość swojego życia? Czy aby ratować tych, których kocha, bedzie gotowa zawrzeć pakt z demonem i zdobyć się na najwieksze poświęcenie?

 bibl_10012365

Matt Birkbeck ,, Mroczne Sekrety”. Przerazająca historia dziewczyny uwięzionej przez psychopatycznego ojca. Była piękna, bardzo zdolna i inteligentna. Do dziś nikt nie wie, jak nazywała się naprawdę. Kiedy była małą dziewczynką, została porwana przez psychopatę – pedofila. Mężczyzna wychowywał ją jako swoją córkę i zamienił jej życie w prawdziwe piekło.

Pomimo intensywnie prowadzonego śledztwa prokuraturze, policji FBI przez wiele lat nie udało się ustalić prawdziwej tożsamości dziewczynki ani tego, co stało się z jej synkiem.

W 2002 roku jej oprawca został skazany na karę śmierci, ale nie wyjawił nikomu swoich tajemnic.

Zapraszamy.


Rajd Motocykli Zabytkowych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 lipca br. w godzinach 12:00-15:00 gościć będziemy na placu przed Urzędem Miejskim w Szczebrzeszynie uczestników VI Rajdu Nocnego Motocykli Zabytkowych na trasie: Narol – Gorajec – Szczebrzeszyn – Majdan Sopocki.


„Słownik mowy Szczebrzeskiej”

W czerwcu ukazał się „Słownik mowy Szczebrzeskiej” który jest kontynuacją i uzupełnieniem wydanego w ubiegłym roku „Słownika gwary Szczebrzeskiej”. Słownik  liczy 28 stron, zawiera prawie 500 słów, zwrotów, powiedzeń i lokalnych przysłów używanych w przeszłości przez mieszkańców Szczebrzeszyna i okolicznych wiosek. W publikacji znajdują się także czarno-białe fotografie Szczebrzeszyna z lat 80 i 90 XX wieku, które nie były jeszcze nigdzie publikowane. Autorami słownika są:  Tomasz Gaudnik i Krzysztof Czochra.


Raport końcowy z przeprowadzonych konsultacji społecznych w Gminie Szczebrzeszyn

Uchwała Nr XVII/121/2012 r. Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szczebrzeszyn˝.

Konsultacje społeczne miały na celu zebranie od ich uczestników opinii.

Ustalono, że konsultacje będą prowadzone w formie elektronicznej i papierowej poprzez udostępnienie ankiet konsultacyjnych mieszkańcom Gminy Szczebrzeszyn. Moduły ankietowe zamieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie: http://www.szczebrzeszyn.pl/

Komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych był Referat Gospodarczy. Na koordynatora wyznaczono referenta ds. promocji gminy.

Wszystkie zarządzenia podano do publicznej wiadomości  poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem  internetowym: http://gmina.szczebrzeszyn.sisco.info/

Czynności konsultacyjne:

W dniach: 15-21 kwietnia 2013r. został umieszczony pierwszy moduł ankietowy  na stronie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie: http://www.szczebrzeszyn.pl

Ankieta konsultacyjna dotyczyła: Budowy zbiornika wodnego wielozadaniowego ”Brody Małe” na terenie gminy Szczebrzeszyn. Zarządzenie nr.43.

Pytanie: ”Czy jesteś za budową zbiornika wodnego wielozadaniowego „Brody Małe?”

tak- 5%

nie- 2%

nie wiem- 1%

Mieszkańcy mieli możliwość  wypowiedzenia się w formie głosowania, poprzez postawienie znaku „X” w kratce przy wybranej odpowiedzi.

W dniach: 22-28 kwietnia 2013r.został umieszczony drugi moduł ankietowy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie: http://www.szczebrzeszyn.pl/

Ankieta konsultacyjna dotyczyła: Nabycia terenu „ Zamczyska” oraz rewitalizacji obiektu. Zarządzenie nr.50.

Pytanie: „Czy jesteś za zakupem terenu „Zamczyska?”

tak- 92%

nie- 8%

nie wiem- 5%

drugie pytanie: „Jakie powinno być źródło finansowania zakupu terenu?”

środki z budżetu miasta- 3%

środki pozyskane z funduszy unijnych- 18%

nie wiem- 2%

W dniach: 21-28 maja 2013 r. został umieszczony trzeci moduł ankietowy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie: http://www.szczebrzeszyn.pl/

Ankieta konsultacyjna dotyczyła: Wyboru artysty na Dożynki  2013r. Zarządzenie nr.65.

Pytanie: „ Czyj występ  chciałaby Pani/chciałby Pan zobaczyć podczas Dożynek 8 września 2013r.? ”

Voyager-74%

Andrzej Rosiewicz-24%

Happy End- 32%

W dniach: 21-28 czerwca 2013r. został umieszczony czwarty moduł ankietowy na stronie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie: http:// www.szczebrzeszyn.pl/

Ankieta konsultacyjna dotyczyła:  Realizacji inwestycji „Farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Szczebrzeszyn. Zarządzenie nr.84.

Pytanie: „ Czy jest Pani/Pan za realizacją inwestycji farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Szczebrzeszyn?”

tak- 80%

nie- 14%

nie wiem-6%

drugie pytanie: „ Czy uważa  Pani/Pan, że powinny być wprowadzane w gminie nowe, ekologiczne źródła energii?”

tak- 84%

nie-9%

nie wiem- 7%

trzecie pytanie: „ Jakie powinno być źródło finansowania inwestycji?”

środki pozyskane z funduszy unijnych- 65%

środki od inwestora- 32%

środki z budżetu Miasta- 3%

 

Powyższe wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych zostaną przedłożone Burmistrzowi Gminy Szczebrzeszyn, który w najbliższym czasie  przeanalizuje i podejmie stosowne decyzje w tym zakresie.

 

 

Sprządziła:

Małgorzata Kasprzyk- referent d/s promocji gminy

Szczebrzeszyn dnia 28 czerwca 2013r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacja – odpady

Informujemy mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn, iż od dnia 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. podmiotem zajmującym się odbiorem odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o.o. adres: ul. Gorajska 51, 22-460 Szczebrzeszyn tel.(84) 682 11 67.


„ Święto Kwitnącej Fasoli ”

23 czerwca 2013 r. na placu przy remizie OSP Przedmieścia Błonie, spotkali się producenci i amatorzy strączkowych potraw.

Program:

15:00- Prelekcja na temat uprawy i ochrony oraz walorów smakowych fasoli.

16:00- Blok artystyczny: Zespół „Fermata” z Telatyna, konkurs sobótkowy, konkurs kulinarny  (dwa pierwsze miejsca: Koło Gospodyń Wiejskich Błonie i Koło Gospodyń Wiejskich Wielącza Kolonia). Pokazy sztuk walki jiu-jitsu, Kapela „ Wygibusy” z Biłgoraja.

21:30- zabawa z Zespołem „Solaris”

Organizatorzy „Święta Kwitnącej Fasoli”:

– Burmistrz Szczebrzeszyna

– Rada Sołecka

– Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie

– Koło Gospodyń Wiejskich Błonie

(M.Kasprzyk referent ds.promocji gminy)

 


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.