Dzisiaj: 2022-09-27, imieniny: Damian, Amadeusz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: admin

Konsultacje społeczne Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie – Farmy fotowoltaiczne

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą aby wypełnili Państwo poniższą ankietę dotyczącą możliwości zlokalizowania na terenie gminy Szczebrzeszyn farmy fotowoltaicznej. Aby mogli się Państwo zapoznać ze szczegółami dotyczącymi funkcjonowania farm fotowoltaicznych została zamówiona opinia eksperta, którą możecie Państwo pobrać poniżej. Zapraszamy Państwa do aktywnych wypowiedzi w tej kwestii, Państwa zdanie jest ważne dla Urzędu, który pragnie realizować politykę rozwoju regionu zgodnie z opinią i zdaniem jego mieszkańców.

Opinia ekspercka dotycząca podstawowych założeń budowy i funkcjonowania farmy fotowoltaicznej

Poniżej przedstawiamy Państwu ankietę, którą prosimy wypełnić.

Konsultacje będą trwać w terminie od 21 do 28 2013 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią/Panią Marią Jurczykowską Tel.: 084-6821-095 wew.331

Sorry, there are no polls available at the moment. Sorry, there are no polls available at the moment. Sorry, there are no polls available at the moment.

Konsultacje Społeczne, mają na celu zebranie od uczestników opinii na temat realizacji inwestycji farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Szczebrzeszyn. 

Prowadzone będą w formie ankiety on-line oraz arkusza dostępnego w Urzędzie Miejskim. Konsultacje odbywać się będą w okresie od 21 czerwca do 28 czerwca 2013 roku.  W terminie w/w przyjmowane będą ankiety konsultacyjne w formie elektronicznej oraz papierowej.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie, podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.szczebrzeszyn.pl


XXXIII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie  VI kadencji odbędzie się w dniu 27 czerwca  2013 r. o godz. 10:00 (czwartek)  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym – propozycje placówek oświatowych, OPS.
 7. Harmonogram planowanych imprez dla mieszkańców gminy w okresie wakacyjnym, koszty organizacji imprez.
 8. Informacja o liczbie zatwierdzonych oddziałów i ich liczebności oraz liczbie zatrudnionych nauczycieli w szkołach.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  c) 
  ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  d) 
  zmian budżetu na rok 2013,
  e) 
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Realizacja projektu: „Nowe kwalifikacje szansą na rozwój zawodowy”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Dolina Wieprza i Poru” zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach  skierowanych do osób bezrobotnych, zamieszkałych na terenie gmin: Nielisz, Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn.

plakat LGD(M.Kasprzyk referent ds.promocji gminy)


„ Dni Chrząszczowego Grodu”

W dniach 14-16 czerwca w Szczebrzeszynie, odbędą się Dni Chrząszczowego Grodu. Dni naszego miasta  organizowane są wspólnie z Radiem Lublin.

dni chrząszcza


„ Obchody 100 Rocznicy Urodzin Róży Zamoyskiej”

4 czerwca 2013 r. w kościele św. Mikołaja w Szczebrzeszynie odbyły się uroczystości związane z obchodami 100 Rocznicy Urodzin Róży Zamoyskiej w połączeniu z 7 Rocznicą nadania szkole jej imienia. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, kolejnym etapem była część artystyczna w wykonaniu uczniów ze szkoły nr.3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się:  Marcin Zamoyski Prezydent Zamościa z rodziną, Burmistrz Szczebrzeszyna Marian Mazur, Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych i wielu innych znamienitych gości. (M.Kasprzyk referent ds. promocji gminy)


„57 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej”

 

W dniach 29.05 – 2.06.2013 r. odbył się 57 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Przyjaźni Polsko – Ukraińskiej im. Płk. Skopenko pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana. Wyścig składał się z pięciu etapów, drugi etap prowadził przez Szczebrzeszyn. Kolarze przejechali ulicami Szczebrzeszyna 30 maja. Do udziału w wyścigu zaproszono 8 ekip kolarskich z Polski, 8 ekip z Ukrainy, 2 ekipy z Białorusi, 2 ekipy z Rosji i 1 ekipę  z Litwy. Trasa wyścigu prowadziła przez najatrakcyjniejsze  miejscowości Zamojszczyzny. Kolarze łącznie do pokonania mieli 154 km.

Organizatorzy wyścigu:

– Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe i Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie, jednym ze współorganizatorów był Burmistrz Szczebrzeszyna Marian Mazur.

M.Kasprzyk.referent ds.promocji gminy


„Tryptyk Islandzki”

 

31 maja w Restauracji „Klemens” odbyło się slajdowisko „Tryptyk Islandzki – Islandia 2010”. Podróżnicy goszczący w Restauracji opowiadali zebranym o wyprawie na Islandię, w trakcie której przeszli wnętrze Islandii ze wschodu na zachód, dokonując tym samym pierwszego tego typu trawersu bez wsparcia z zewnątrz w stylu alpejskim. Przekazali zebranym swoje doświadczenia dotyczące ich zmagań z trudnym terenem, w niekorzystnych warunkach atmosferycznych walcząc z: zimnem, lodem, śniegiem, deszczem, wulkanami oraz lodowcami.(M.Kasprzyk referent ds.promocji gminy)

 


Nowości wydawnicze

W czerwcu Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie proponuje kolejne nowości wydawnicze.

,, Chłopiec którego nikt nie kochał” Casey Watson jest rozdzierającą serce  i niosąca nadzieję prawdziwą historią chłopca który podpalił dom i psa.

bibl10013551

Chłopiec w wieku 11 lat ma za sobą dwadzieścia domów dziecka i rodzin zastępczych. Nikt sobie z nim nie może poradzić, jednak jest ktoś  kto podejmuje niemożliwe wyzwanie. Do swojej szczęśliwej rodziny przyjmuje Justina. W zamian za ciepło i miłość czekają ich ataki furii i niszczycielski szał, wyzwiska i agresja.  Ale jest jeszcze coś,  mroczna tajemnica koszmarnej przeszłości chłopca, którego tak trudno jest kochać.

bibl10012476

Druga proponowaną nowością jest prawdziwa historia ojca samotnie wychowującego córki po śmierci żony, ,,Mamotata” J. Howe. Jeremy Howe opowiada wstrząsającą historię swojej rodziny. Pokazuje, w jaki sposób składał w całość swoje życie, zniszczone przez dramat.

M.G. Biblioteka Publiczna

Zapraszamy


Konkurs plastyczny ,,Bajkowa Kraina Juliana Tuwima” już rozstrzygnięty.

W piątek 31 maja został rozstrzygnięty konkurs plastyczny ,, Bajkowa Kraina Juliana Tuwima”, organizowany przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Szczebrzeszynie. Do udziału w konkursie przystąpiły dzieci z pięciu szkół podstawowych z terenu naszej Gminy. Szkoła Podstawowa nr.1 w Szczebrzeszynie, Szkoła Podstawowa im. J Tuwima w Wielączy Kolonii, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie, Szkoła podstawowa nr.3 w Szczebrzeszynie, Szkoła Podstawowa w Wielączy, oraz dzieci z trzech Przedszkoli Samorządowych w Bodaczowie, Szczebrzeszynie, Klemensowie.

Do biblioteki ogółem wpłynęło 121 prac, w trzech kategoriach wiekowych:

 • dzieci przedszkolne do lat 6
 • dzieci klas I – III szkół podstawowych
 • dzieci klas IV – VI szkół podstawowych.

Jurorami konkursu byli pracownicy Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej, oraz główny instruktor pani Anna Ciebień pracownik Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

 

Lista nagrodzonych i wyróżnionych prac w konkursie plastycznym ,,Bajkowa Kraina Juliana Tuwima”

Na konkurs plastyczny wpłynęło 121 prac z następujących placówek.

• Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie.

• Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie.

• Przedszkole Samorządowe w Klemensowie.

• Szkoła Podstawowa nr.1 w Szczebrzeszynie.

• Szkoła Podstawowa nr.3 w Szczebrzeszynie.

• Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii.

• Szkoła Podstawowa w Wielączy.

• Szkoła Podstawowa w Bodaczowie.

W związku z tym że w najmłodszej grupie wiekowej poziom prac był bardzo wysoki i wyrównany komisja postanowiła nie przyznawać miejsc, tylko równorzędnie wyróżnienia i nagrody.

Kat. Dzieci przedszkolne do lat 6

Wyróżnienia

Agata Zabiciel – Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie.

Aleksandra Wanat – Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie.

Paulina Nowomińska – Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie.

Kasjana Wyłupek – Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie.

Natalia Król – Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie.

Wiktoria Gałka – Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie.

Natalia Jonasz – Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie.

Weronika Budzyńska – Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie.

Natalia Malec – Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie.

Aleksandra Gabryel – Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie.

Maja Czajka – Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie.

Kornelia Wlizło – Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie.

Martyna Hajscewicz – Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie.

Antonina Bojko – Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie.

Klaudia Pac – Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii.

Magdalena Sędłak – Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie.

Gabriela Jonasz – Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie.

Krystian Duda – Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie.

Patryk Duda – Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie.

Aleksandra Bednarz – Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie.

Daniel Nieźwiecki – Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie.

Amelia Kuźma – Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie.

Maja Matwij – Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie.

Martyna Głąb – Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie.

Ola Małysz – Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie.

Sara Bender – Przedszkole Samorządowe w Klemensowie.

 

Kat. Dzieci klas I – III szkół podstawowych

Miejsce I

Justyna Wszoła – Szkoła Podstawowa nr.1 w Szczebrzeszynie.

Miejsce II

Anna Samulak – Szkoła Podstawowa nr.1. w Szczebrzeszynie.

Julia Hadam – Szkoła Podstawowa nr.1. w Szczebrzeszynie.

Miejsce III

Wiktoria Wołoch – Szkoła Podstawowa nr.1 w Szczebrzeszynie.

Anna Biczak – Szkoła Podstawowa nr.1 w Szczebrzeszynie.

Julia Szczygieł – Szkoła Podstawowa nr.3 w Szczebrzeszynie.

Wyróżnienia

Nikola Hajduk – Szkoła Podstawowa nr.3 w Szczebrzeszynie.

Krystian Granda – Szkoła Podstawowa nr.3 w Szczebrzeszynie.

Łukasz Paczewski – Szkoła Podstawowa nr.3 w Szczebrzeszynie.

Łucja Rak – Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii.

Martyna Kłus – Szkoła Podstawowa w Wielączy.

Kamila Dziadosz – Szkoła Podstawowa w Wielączy.

Hanna Tomaszewska – Szkoła Podstawowa w Wielączy.

Jarosław Panuciak – Szkoła Podstawowa w Wielączy.

Kuba Barwiński – Szkoła Podstawowa w Wielączy.

Bartek Pietrykowski – Szkoła Podstawowa w Wielączy.

Bartek Czerwieniec – Szkoła Podstawowa w Wielączy.

Agata Kłus – Szkoła Podstawowa w Bodaczowie.

Weronika Bobrowska – Szkoła Podstawowa nr.1 w Szczebrzeszynie.

Julia Kot – Szkoła Podstawowa nr.1 w Szczebrzeszynie.

Paweł Karol – Szkoła Podstawowa w Bodaczowie.

Paulina Pańczyk – Szkoła Podstawowa nr.1 w Szczebrzeszynie.

Michał Bek – Szkoła Podstawowa nr.1 w Szczebrzeszynie.

Karolina Gomuła – Szkoła Podstawowa nr.1 w Szczebrzeszynie.

Wanessa Magdziak – Szkoła Podstawowa nr.1 w Szczebrzeszynie.

Miłosz Obszyński – Szkoła Podstawowa w Bodaczowie.

 

Kat. Dzieci klas IV – VI szkół podstawowych

Miejsce I

Angelika Magdziak – Szkoła Podstawowa nr.1 w Szczebrzeszynie.

Miejsce II

Weronika Rzemieniuk – Szkoła Podstawowa w Wielączy.

Joanna Gil – Szkoła Podstawowa nr.1 w Szczebrzeszynie.

Kasia Malec – Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu.

Miejsce III

Klaudia Hałasa – Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii.

Weronika Hajduk – Szkoła Podstawowa nr.1 w Szczebrzeszynie.

Wyróżnienia

Paulina Wróbel – Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii.

Patrycja Złomańczuk – Szkoła Podstawowa nr.1 w Szczebrzeszynie.

 

Wszystkie prace uczestników konkursu można zobaczyć w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczebrzeszynie.


Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

W dniu 20 maja 2012 roku w Szczebrzeszynie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze z udziałem jednostek OSP gmin Szczebrzeszyn i Zwierzyniec. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.

Na 11 jednostek OSP z terenu Gminy Szczebrzeszyn startowało 9 drużyn.

Tak jak w roku ubiegłym najlepsze miejsca zajęły:

 1. OSP Niedzieliska
 2. OSP Bodaczów
 3. OSP Kąty Pierwsze

W zawodach wzięły również udział 4 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopięce. Kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

 1. MDP Bodaczów
 2. MDP Szczebrzeszyn
 3. MDP Brody Małe
 4. MDP Niedzieliska

Bezkonkurencyjna okazała się Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewczęca ze Szczebrzeszyna, która zajęła I miejsce.

Wszystkim sympatykom pożarnictwa dziękujemy za tak liczne przybycie i sportowy doping.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.