Dzisiaj: 2022-01-24, imieniny: Rafal, Felicja, Franciszska

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: admin

Komunikat w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników na kadencję

Z końcem bieżącego roku kończy się kadencja ławników wybranych przez Radę Miejską w Szczebrzeszynie na lata 2008 – 2011.
Na podstawie art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu, zgłosił zapotrzebowanie na ławników z terenu miasta i gminy Szczebrzeszyn w tegorocznych wyborach na kadencję 2012-2015:
do Sądu Okręgowego w Zamościu – 2 osoby, w tym 1 osoba do orzekania w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych
do Sądu Rejonowego w Zamościu – 1 osoba, w tym — do orzekania w sprawach z zakresu pracy.
Termin zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015 przez uprawnione podmioty upływa 30 czerwca br. W związku z tym nabór kandydatów na ławników powinien rozpocząć się najpóźniej z początkiem czerwca br.
W dniu 15 kwietnia 2011r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, która obecnie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 14 dni po jej ogłoszeniu. Przyjęta nowelizacja znacząco zmienia zasady zgłaszania kandydatów na ławników.
W związku z powyższym zgłoszenia kandydatów na ławników będą przyjmowane wg dotychczas obowiązujących przepisów z wymaganymi dokumentami.
Po zakończeniu procesu legislacyjnego nowo uchwalonej ustawy, złożone wcześniej zgłoszenia będą jednak wymagały zmiany i uzupełnienia o stosowne dokumenty.
Komunikat z dnia 26.05.2011r.
W związku z planowanym w najbliższym czasie wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia zmianie ulegnie m.in. wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika.
Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie pok. nr 12 do dnia 30 czerwca 2011r. w godzinach urzędowania.
Wzór karty zgłoszenia, listy osób zgłaszających kandydata na ławnika oraz oświadczenie dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie oraz w Biurze Rady Miejskiej pok. nr 20.

 1. KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO
 2. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika sądowego
 3. Oświadczenie

 


Propozycje biblioteki

W czerwcu Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie proponuje Państwu dwie nowości książkowe.
„Droga” McCarthyego to książka niezwykła, opowiedziana w niej historia to wędrówka ojca i syna. Gdzie wędrują?, dokąd, dlaczego? Jedynie co wiadomo, to to, że ze światem takim, jakim go do tej pory znaliśmy, stało się coś tajemniczego (do końca nie wiadomo co dokładnie). Pewny jest tylko rozmiar tej zmiany. Świat umarł, pogrążając się w popiele i mordzie. Kto tego dokonał? Czy sami ludzie sprowadzili na siebie taki los, czy też wydarzyło się coś nieoczekiwanego i katastrofalnego w skutkach? Nie wiadomo, a czytelnik zostaje z mnóstwem pytań. McCarthy wymaga od odbiorcy dużej wyobraźni.
W tym dziwnym świecie idą razem ojciec i syn ramię w ramię pchając swój wózek z niewielkimi zapasami. Zmierzają na południe ku wybrzeżu, by nie zamarznąć pośród opadów popielatego śniegu. Pozostanie na miejscu to śmierć.
„Droga” uderza. Nie tylko surowym opisem zniszczonego i zapomnianego przez Boga (a może przede wszystkim przez samych ludzi?) świata, ale emocjami, które towarzyszą od pierwszych kroków, które stawiamy wraz z dwójką bohaterów.


Drugą proponowaną nowością jest książka Normana Daviesa”Zaginione królestwa”.
Autor zabiera nas w oszałamiającą podróż przez wieki dziejów. Pokazuje egzotyczne stolice i mówiące niemal wymarłymi językami narody. Przedstawia nam nieznaną historię Europy, ale i opowiada o nas samych: o Galicji, Prusach, Wielkim Księstwie Litewskim.
Czy jakiś inny historyk miałby na tyle wyobraźni, żeby połączyć ze sobą upadek ZSRR, historię Gdańska i państwo barbarzyńskich Wizygotów?
” Zaginione królestwa” to dzieło obalające nasze wyobrażenie o historii.

Zapraszamy

MGBP w Szczebrzeszynie

Zapraszamy na Jarmark Hetmański

W dniach 4 – 5 czerwca 2011 roku na Rynku Wielkim w Zamościu odbędzie się XVII Jarmark Hetmański połączony z Festiwalem Produktu Lokalnego „Smaki Zamościa i Roztocza”.

Gmina Szczebrzeszyn oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Bodaczowa zaprezentują się podczas Jarmarku.
Imprezę rozpocznie konkurs potraw „Smaki Zamościa i Roztocza” prezentujący produkty charakterystyczne dla polskiego i ukraińskiego Roztocza, w którym Panie z Bodaczowa zaprezentują trzy doskonałe potrawy.
Podczas dwudniowej imprezy przewidziane są liczne atrakcje, m.in. targi sztuki ludowej, kiermasz handlowy, mennica muzealna, pokazy gotowania oraz koncerty.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn do udziału w imprezie.


Szynobusy wracają na Zamojszczyznę.


VIII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że VIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 30 maja 2011 r. o  godz. 9:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Plany remontowe placówek oświatowych na terenie gminy Szczebrzeszyn.
 7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy Szczebrzeszyn – planowane prace interwencyjne.
 8. Ocena stanu estetycznego i utrzymanie czystości w gminie.
 9. Informacja o działalności Zakładu Energetyki Cieplnej.
 10. Informacja o działalności Izb Rolniczych.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przyjęcia: „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na lata 2011-2032″,
  b) udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczebrzeszynie na prace konserwatorskie przy kościele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczebrzeszynie, wpisanym do rejestru zabytków,
  c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Szczebrzeszyna z wykonania budżetu za 2010 rok
  d) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szczebrzeszyna z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok,
  e) zmian budżetu na 2011 rok,
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 14. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Mariusz Drożdżyk

 

Biuro Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Majowe propozycje Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie

Pierwszą proponowaną książką jest światowy bestseller Romy Ligockiej „Dziewczynka w czerwonym płaszczyku”.
Ta przejmująca, wspaniale opowiedziana historia jest hołdem złożonym wszystkim dzieciom oszołomionym przez horror, niesprawiedliwość i politykę, których nie mogły zrozumieć i za które nie ponoszą odpowiedzialności”. Thomas Keneally, autor Listy Schindlera.


W fascynującej książce Ligocka stawia czoło swoim wspomnieniom, wspomnieniom młodej Żydówki, z okresu II wojny światowej.
Książka jest prostym zapisem pamiętnikowym z życia w krakowskim getcie z ukrywania się poza gettem.” Dziewczynka w czerwonym płaszczyku” – należy do tych książek dzieci Holocaustu, które, powiedziały o człowieku coś nowego.

Szczupła, szczupły już tej wiosny. Jeśli twojej sylwetce daleko do ideału, proponujemy książkę nie tylko dla pań, panowie również mogą z niej skorzystać. „Metoda doktora DUKANA” – ta metoda odchudzania staje się wzorcem walki z nadwagą, a międzynarodowy sukces kuracji sprawił, że jej autor jest dziś najbardziej znanym francuskim dietetykiem, zaś jego książki najczęściej czytana na świecie.
Zapraszany

MGBP w Szczebrzeszynie

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

W dniu 8 maja 2011 roku w Zwierzyńcu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze z udziałem jednostek OSP gmin Szczebrzeszyn i Zwierzyniec. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe.
Z Gminy Szczebrzeszyn najlepsze miejsca zajęły:

 1. OSP Niedzieliska
 2. OSP Bodaczów
 3. OSP Kąty Pierwsze

W zawodach wzięły również udział Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopięce. Kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

 1. MDP Bodaczów
 2. MDP Wielącza
 3. MDP Brody Małe

Po raz pierwszy wystartowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewczęca ze Szczebrzeszyna.

 


Stadion miejski uroczyście otwarty

W dniu 3 maja 2011 roku o godz. 15 odbyła się uroczystość otwarcia miejskiego stadionu w Szczebrzeszynie, połączona z obchodami 85 – lecia klubu ASPN „Roztocze”.
Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniami okolicznościowymi: Burmistrza Szczebrzeszyna Mariana Mazura, Prezesa ASPN „Roztocze” Mariana Kitowskiego, Prezesa Lubelskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Mariana Rapy oraz Prezesa Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Stanisława Pryciuka.
Uroczystego poświęcenia obiektu dokonał Dziekan Dekanatu Szczebrzeszyn ks. Jerzy Kołtun.
Po części oficjalnej odbyły się koncerty Orkiestry Dętej z Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie oraz Szczebrzeskiej Kapeli Podwórkowej.
Na boisku rozegrane zostały mecze Oldboyów ASPN „Roztocze” oraz Finał o Puchar Polski drużyn ASPN „Roztocze” Szczebrzeszyn – TKS „Tomasovia” Tomaszów Lubelski.
Imprezę zakończył pokaz sztucznych ogni.
Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Szczebrzeszynie” zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa. Całkowity koszt inwestycji: 3 159 560, 56 zł., w tym dofinansowanie: 1 994 289,79 zł.

 


3 maja 2011

We wtorek 3 maja 2011 roku w kościele św. Katarzyny w Szczebrzeszynie odbyły się uroczystości 220 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11:30 wystąpieniem Burmistrza Szczebrzeszyna Mariana Mazura.
Kolejnym punktem uroczystości była akademia w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie. Po akademii księża z parafii Św. Katarzyny i Św. Mikołaja pod przewodnictwem ks. Jerzego Kołtuna – Dziekana Dekanatu Szczebrzeszyn – celebrowali uroczystą Mszę Świętą. Po Mszy Świętej zostały złożone wieńce przy pomniku żołnierzy Armii Krajowej oraz tablicy upamiętniającej poległych podczas II wojny światowej.
Uroczystości towarzyszyła Orkiestra Dęta z Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.


Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

W dniu 8 maja 2011 r. o godz. 1400 w Zwierzyńcu na boisku sportowym przy ul. Wachniewskiej odbędą się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze z udziałem jednostek OSP gmin Zwierzyniec i Szczebrzeszyn.
Wszystkich sympatyków pożarnictwa serdecznie zapraszamy.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.