Dzisiaj: 2022-12-09, imieniny: Wiesław, Leokadia

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: admin

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie”

Szanowni Państwo

W dniu 28 października 2019r. Gmina Szczebrzeszyn zawarła umowę o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie Szczebrzeszyn poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej. Realizacja ww. celu możliwa będzie poprzez osiągnięcie celów szczegółowych, tj. zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, wykorzystanie energii  z OZE (odnawialnych źródeł energii) oraz obniżenie kosztów oświetlenia. 

Termomodernizacja budynku zostanie wykonana w oparciu o przeprowadzone audyty energetyczne i opracowana dokumentację techniczną. 

W efekcie realizacji projektu poprawi się stan techniczny kolejnego budynku oświatowego na terenie gminy Szczebrzeszyn, a także dzięki odnowieniu elewacji, nastąpi poprawa estetyki przestrzeni publicznej.

 

Termin realizacji projektu: 2019-2021

Całkowita wartość projektu: 2 185 049,28

Kwota dofinansowania z EFRR:  1 235 733, 40

Wkład własny jst.: 949 315,88 zł. 

 

Burmistrz Szczebrzeszyna
Henryk Matej /-/

 


Mistrzostwa Polski w Jiu-Jitsu – Szczebrzeszyn 2019

W dniach 23-24 listopada w Szczebrzeszynie odbyły się Mistrzostwa Polski Jiu-Jitsu Goshin-Ryu, w których wystartowali zawodnicy z klubów zrzeszonych w Polskim Centrum Jiu-Jitsu Goshin-Ryu.

 

W mistrzostwach wystartowało 192 zawodników i zawodniczek ze Szczebrzeszyna, Zwierzyńca, Wieliczki, Nowego Targu, Lublina, Pliszczyna, Wilczopola, Bogucina, Czarnego Dunajca oraz Opola. Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki BUSHIDO Szczebrzeszyn przy  współpracy Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Matej.

 


z klasyką przez Polskę

W piątek 6 grudnia w sali widowiskowej MDK w Szczebrzeszynie odbędzie się  koncert kameralny w wykonaniu solistki Urszuli Kryger (mezzosopran) i pianisty Pawła Cłapińskiego. Bezpłatne zaproszenia będą wkrótce do odebrania w Miejskim Domu Kultury przy ul. Sądowej 3.  


Mistrzostwa Polski w Jiu-Jitsu Goshin-Ryu

W dniach 23-24 listopada 2019 r. na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej w Szczebrzeszynie odbędą się Mistrzostwa Polski w Jiu-Jitsu Goshin-Ryu. Zawody organizowane są przez klub BUSHIDO SZCZEBRZESZYN pod egidą Polskiego Centrum Jiu-Jitsu Goshin-Ryu, którego Prezesem jest sensei Jacek Chęciński – założyciel szczebrzeskiego klubu, uznany trener sztuk i sportów walki. Wydarzenie patronatem objął Burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Matej.  


Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich


Ogłoszenie nr ROK.0050.165.2019

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż składników mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości

Obchody 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się 10 listopada patriotycznym koncertem kameralnym w sali widowiskowej MDK w Szczebrzeszynie. Wydarzenie, w ramach cyklu „Śpiewnik domowy na Lubelszczyźnie” zostało zorganizowane przez Filharmonię Lubelską, z okazji 200. rocznicy urodzin wielkiego polskiego kompozytora – Stanisława Moniuszki. Podczas koncertu wystąpiło dwoje solistów Zuzanna Nalewajek (mezzosopran) i Paweł Trojak (baryton) oraz akompaniator Alina Szewczenko. Byli to młodzi artyści, uczestnicy Programu Kształcenia Młodych Talentów „Akademia Operowa” oraz Konkursu Moniuszkowskiego organizowanych przez Teatr Wielki w Warszawie.  


Zawiadomienie – przerwa w dostawie energii elektrycznej w dn.16.11.2019 r.


Zawiadomienie – przerwa w dostawie energii elektrycznej w dn.15.11.2019 r.


Ogłoszenie o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości mającej podlegać komunalizacji.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.